Tudi letos smo v okviru športnih dni izvedli tekmovanja, v okviru katerih so se dijaki potegovali za naslov » najšportni razred«. Šteli so rezultati dveh športnih dni:

ŠD ( 19.12.2018 ) medrazredno, nivojsko, tekmovanje v odbojki 3:3 ( 6 kvalitetnih nivojev)

ŠD ( 24. 4. 2019 ) medrazredno, nivojsko, tekmovanje v badmintonu ekipno 2:2 ( 12 kvalitetnih nivojev)

Že drugo leto zapored je zmagal 2.č razred ( lansko š.l. 1.č) in osvojil nagrado izlet s športno vsebino. Na drugem mestu je 4. č in na tretjem 3. c razred. Čstitamo

Rezultati:

 

R

A

Z

R

E

D

ODBOJKA 3:3 BADMINTON EKIPNO (2:2) SKUPAJ OBA ŠD
ODSTOTEK

MOŽNIH

TOČK

MESTO

NA

ŠOLI

ODSTOTEK

MOŽNIH

TOČK

MESTO POVPREČEN ODSTOTEK

MOŽNIH

TOČK

MESTO

NA

ŠOLI

1A 58,1 8 81,6 4 69,85 6
1B 42,8 17 55 10 48,9 13
1C 51,4 10 42,3 17 46,85 14
90,4 3 73,3 6 81,85 4
1DEM 41 18 41,1 18 41,05 18
2A 43,8 16 46,6 14 45,2 16
2B 56,2 9 76,7 5 66,45 8
95,2 1 82,6 3 88,9 1
2DE 46,2 13 45,2 15 45,7 15
2DM 50,4 12 48 12 49,2 12
3A 46 14 59 8 52,5 10
3C 92,1 2 72 7 82,5 3
61,9 7 86 2 73,95 5
3D PRAKSA 43 16
4F 44,2 4 40 19 42,1 17
4A 78,1 6 55,6 9 66,85 7
4C 67,6 5 46,4 13 57 9
70,4 15 96,4 1 83,4 2
5F 50.9 11 51,4 11 51,15 11