POPRAVNI IZPITI ZA DIJAKE IN OBČANE v šolskem letu 2018/2019 – avgust
Obveščamo Vas, da bo v skladu s šolskim koledarjem MIZŠ začetek jesenskega izpitnega roka 16. 8. 2019.
Pisni in ustni deli izpitov bodo na ERŠ potekali vsak dan od 19. 8. do 30. 8. 2019
po razporedu, ki bo objavljen na oglasni deski in na portalu šole (najkasneje v ponedeljek, 12. 8. 2019).

V ponedeljek 19., torek 20. in sredo 21. 8. 2019 med 8.00 in 12.00 uro
bodo priprave na popravne izpite za vse predmete. Razpored priprav bodo
učitelji objavili na oglasni deski in na spletni strani šole. Dijaki, kateri se
bodo priprav udeležili se zberejo pred zbornico.
Vse dijake, ki še niso oddali prijavnic za izpite obveščam, da je
potrebno oddati prijavnice najkasneje pet dni pred izpitnimi roki.

Do 19. 7. 2019 bo šola odprta vsak dan med 8.00 in 10.00 ( lokacija Vičava ).
Med 23. 7. in 19. 8. 2019 je šola, zaradi kolektivnega dopusta, zaprta.
Prijavnice lahko pošljete tudi po pošti. Upoštevane bodo prijavnice, ki bodo
prispele po pošti ali jih bodo dijaki oddali v tajništvu do 7. 8. 2019.

ZAKLJUČNI IZPITI IN POKLICNA MATURA

Zaključni izpiti bodo potekali od ponedeljka, 26. 8. 2019, poklicna
matura pa od sobote 24. 8. 2019 do 5. 9. 2019.
Razpored izpitov bo objavljen na oglasni deski šole.
Profesorjem in dijakom želim prijetne počitnice!
Rajko Fajt, univ. dipl. inz, ravnatelj