Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) je odobrila ŠC Ptuj projekt mobilnosti dijakov KA1 s področja strokovnega izobraževanja in usposabljanja programa Erasmus+.

Naslov projekta je »Smo mladi, smo radovedni – Evropa prihajamo« in predvidena je dva ali tritedenska praksa na Poljskem (Wroclaw), v Nemčiji (Freiburg) ter na Irskem (Monaghan). Mobilnost je namenjena dijakom tretjih in četrtih letnikov za programe: tehnik računalništva, elektrotehnik, tehnik mehatronike ter SPI. Projekt bo potekal v šolskem letu 2018/2019 in 2019/2020. Mobilnost na ERŠ vključuje 22 dijakov (12 Poljska, 6 Nemčija, 4 Irska).

Dijaki se na mobilnost prijavijo s Prijavnico za sodelovanje, njej priložijo motivacijsko pismo in Europass CV (https://europass.cedefop.europa.eu). Za Poljsko in Irsko uporabijo angleški obrazec in tudi napišejo v angleščini. Dijaki, ki bodo potovali v Nemčijo, to naredijo v nemščini. Dokument si dijaki naj shranijo v Wordu in na računalnik, da ga bodo lahko kasneje po potrebi še spreminjali in dopolnjevali.

Prijave bo pregledala komisija na podlagi jasno definiranih kriterijev.

Dijaki, ki imajo izrečene kakšne kazni ali veliko neopravičeno izostajajo od pouka, nimajo možnosti sodelovanja.

Stroški priprave, poti, bivanja dijakov v tujini bodo plačani iz sredstev odobrenih v projektu.

Prijavnice za sodelovanje v projektu Erasmus+ (motivacijsko pismo in Europass) lahko dijaki prevzamejo v tajništvu šole od 7. 1. 2019 in jih izpolnjene oddajo v tajništvu šole do 15. 2. 2019.

O rezultatih izbora bodo dijaki obveščeni naknadno, prav tako se bo lista z doseženimi točkami nahajala v tajništvu ERŠ.

Za več informacij poiščite gospo Moniko Čeh.

 

Koordinatorica na ERŠ:

Monika Čeh