Zadnji rok za prijavo na zimski rok poklicne mature je četrtek, 5. 12. 2019.
24. januar 2020 – rok za naknadne prijave k PM (zimski rok) iz upravičenih razlogov na šoli (Pravilnik o poklicni maturi, 28. člen).

30. januar 2020 – rok za pisno odjavo od PM

                              –  rok za plačilo PM (občani)

30. januar 2020 – rok za obveščanje kandidatov, ki ne izpolnjujejo pogojev za opravljanje PM.

Kandidati, ki boste prvič opravljali poklicno maturo morate oddati:

  • prijavnico (dobite jo na šoli ali jo sami natisnete),
  • fotokopijo osebnega dokumenta s sliko,
  • fotokopijo spričevala 3. letnika,
  • fotokopijo spričevala 4. letnika,
  • fotokopijo spričevala o opravljenem poklicnem tečaju (tisti ki ste opravljali poklicni tečaj),
  • fotokopijo maturitetnega spričevala oz. obvestila o uspehu, če boste uveljavljali ocene določenih predmetov s splošne ali poklicne mature.

Kandidati, ki boste v tem roku opravljali popravne izpite ali izboljševali ocene, boste oddali samo izpolnjeno prijavnico.

Prijave lahko oddate v času govorilnih ur (ob ponedeljkih med 10.00 in 11.45) tajnici ŠMK PM prof. Kokol v kabinetu 111 na Vičavi, v tajništvu šole ali pošljete po pošti.

Tajnica ŠMK za PM, Nina Kokol, prof.