Kandidate, ki ste v zimskem roku 2019 opravljali poklicno maturo na naši šoli obveščamo, da lahko prevzamete spričevala in obvestila o uspehu v sredo, 4. 3. 2020 ob 9.35 pri tajnici ŠMK POM v kabinetu V111. Kadarkoli kasneje pa jih lahko prevzamete v tajništvu šole.

Tajnica ŠMK za POM, Nina Kokol