Vse prijavljene kandidate k poklicni maturi v zimskem roku obveščamo, da se poklicna matura prične v ponedeljek 3. 2. 2020. Dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje poklicne mature je potrebno predložiti do 30. 1. 2020. Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature je 30. 1. 2020.

Razpored pisnih izpitov poklicne mature – zimski rok (februar 2020):

ponedeljek, 3. 2. 2020: pisni izpit iz slovenščine,

torek, 4. 2. 2020: pisni izpit iz matematike, angleščine, nemščine,

sreda, 5. 2. 2020: pisni izpit iz elektrotehnike, računalništva, mehatronike.

Vsi pisni izpiti se pričnejo ob 9.00. v učilnici 115 na Vičavi. Kandidati morajo biti vsaj 20 minut pred pričetkom pisanja pred izpitnim prostorom.

Razpored kandidatov po prostorih bo objavljen na dan izpita najkasneje 1 uro pred začetkom pisnih izpitov na oglasni deski šole. Sedežni red bo objavljen tudi pri vhodu v izpitni prostor.

Kandidati morajo imeti s seboj osebni dokument s sliko. V izpitnem prostoru je prepovedano imeti mobitel in ročno uro.
Med izpitom imajo lahko kandidati pri sebi le dovoljene pripomočke.

USTNI IZPITI IN ČETRTI PREDMET POKLICNE MATURE BODO POTEKALI OD 6. 2. DO 15. 2. 2020. Razpored bo objavljen najkasneje 3 dni pred začetkom izpitov, torej 3. 2. 2020, na oglasni deski šole.

Z rezultati poklicne mature v zimskem roku boste kandidati seznanjeni v sredo, 4. 3. 2020, v dopoldanskem času.

 

Želim vam veliko uspeha pri opravljanju poklicne mature!

Tajnica ŠMK za POM, Nina Kokol