V skladu s sklepom Vlade RS in navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport se
bo od 2. 11. 2020 do preklica v srednjih šolah in višjih strokovnih šolah celotni
pedagoški proces izvajal na daljavo.

Več si preberite v  okrožnici .