3. predmet – NEMŠČINA

3. predmet – NEMŠČINA

pisni izpit: 60 točk

ustni izpit: 40 točk

  • Pisni izpit (120 minut):
  1. izpitna pola: bralno razumevanje, 60 minut.
  2. izpitna pola: zmožnost pisnega sporočanja, 60 minut.
  • Ustni izpit (do 20 minut): Izpitni list s tremi nalogami različnih tipov.
  • Dovoljeni pripomočki na pisnem izpitu: nalivno pero ali kemični svinčnik ter slovar.
Skip to content