Športni dan

MEDRAZREDNO TEKMOVANJE V OKVIRU ŠPORTNIH DNI

Letos bomo izvedli športne dni nekoliko drugače, kot prejšnja leta. Tekmovali bomo v treh športnih panogah in sicer: v malem nogometu 3:3, košarki 3:3 in odbojki 3:3. Vsa tekmovanja bomo točkovali in na podlagi osvojenih točk izbrali najuspešnejši razred na ERŠ Ptuj za to šolsko leto, ki bo nagrajen z izletom s športno vsebino (šola financira stroške avtobusnega prevoza). Točkovanje bomo izvedli tako, da bodo vsi dijaki prispevali svoj delež k uspehu razreda, »bolj uspešni« nekoliko več in »manj uspešni« nekoliko manj.

Tekmovanje bo potekalo po letnikih. Na vsakem športnem dnevu bo razred sestavil šest ekip, v katerih bodo dijaki razporejeni glede na nivo učinkovitosti v posamezni športni panogi, tako da bodo v prvi ekipi najučinkovitejši in v šesti ekipi dijaki, ki so glede na športno panogo najmanj učinkoviti. Tekmovanja bodo izvedena nivojsko, tako da tekmujejo med seboj samo ekipe posameznega nivoja.

Namen tako organiziranih športnih dni je:

 • dijaki se pomerijo s sebi enakimi nasprotniki glede na usvojene veščine v posamezni športni panogi, pri čemer, pa prispevajo primeren delež k skupnemu uspehu razreda,

 • večja povezanost dijakov v posameznem razredu, saj si prizadevajo za isti cilj, pri čemer si medsebojno pomagajo (treningi),

 • razrednik, kot »vodja« ekip svojega razreda, spozna dijake tudi v specifičnih tekmovalnih okoliščinah,

 • osmisliti vadbo pri urah ŠVZ, saj so tekmovanja vrh posameznega obdobja vadbe.REZULTATI 1. ŠD (mali nogomet 3:3)

 

 1. LETNIKI: max. št. možnih točk: 27

EKIPE

1

2

3

4

5

6

SKUPAJ

RAZREDMESTOTOČKEMESTOTOČKEMESTOTOČKEMESTOTOČKEMESTOTOČKEMESTOTOČKESEŠTEVEK TOČKMESTO
1. A6124,514,814,213,61321,11
1. B5242,742,414,251,23214,55
1. C1633,651,661,4235116,63
1. Č4351,833,250,741,822,5136
1. DE3460,92432,832,441,515,64
1. DM2515,43-42,842,13-42,160,5182
 1. LETNIKI: max. št. možnih točk: 22,5

EKIPE

1

2

3

4

5

6

SKUPAJ

RAZREDMESTOTOČKEMESTOTOČKEMESTOTOČKEMESTOTOČKEMESTOTOČKEMESTOTOČKESEŠTEVEK TOČKMESTO
2. A5141,550,841,431,8228,85
2. B2423,61422,841,231,517,12
2. CER3332,723,213,51312,517,91
2. Č1514,541,650,722,44115,23
2. DEM422-33,1532,432,12-32,150,512,254
 1. LETNIKI: max. št. možnih točk: 27

EKIPE

1

2

3

4

5

6

SKUPAJ

RAZREDMESTOTOČKEMESTOTOČKEMESTOTOČKEMESTOTOČKEMESTOTOČKEMESTOTOČKESEŠTEVEK TOČKMESTO
3. A1413,640,831,431,240,511,52
3. B3222,731,640,721,8319,84
3. C4131,813,222,140,61210,73
3. Č2340,922,812,812,421,513,41
 1. IN 5. LETNIKI: max. št. možnih točk: 22,5

EKIPE

1

2

3

4

5

6

SKUPAJ

RAZREDMESTOTOČKEMESTOTOČKEMESTOTOČKEMESTOTOČKEMESTOTOČKEMESTOTOČKESEŠTEVEK TOČKMESTO
4. A2414,523,232,141,222172
4. C1523,61422,831,812,519,71
4. Č5141,841,613,550,631,5104
4. F4250,950,850,7132-31,759,155
5. F3332,732,441,422,42-31,7513,653

 

REZULTATI 2. ŠD (košarka 3:3)

 

 1. LETNIKI: max. št. možnih točk: 27

EKIPE

1

2

3

4

5

6

SKUPAJ

RAZREDMESTOTOČKEMESTOTOČKEMESTOTOČKEMESTOTOČKEMESTOTOČKEMESTOTOČKESEŠTEVEK TOČKMESTO
1. A4342,742,423,541,81316,43
1. B2515,42442,132,422,521,41
1. C16605032,813,660,512,95
1. Č3433,614,814,251,25118,82
1. DE5224,533,251,4233216,14
1. DM6151,83-42,860,73-42,141,59,96
 1. LETNIKI: max. št. možnih točk: 22,5

EKIPE

1

2

3

4

5

6

SKUPAJ

RAZREDMESTOTOČKEMESTOTOČKEMESTOTOČKEMESTOTOČKEMESTOTOČKEMESTOTOČKESEŠTEVEK TOČKMESTO
2. A4214,532,432,1132216,02
2. B3341,81441,422,431,512,84
2. CER1532,723,222,831,812,518,81
2. Č2423,641,613,541,250,514,43
2. DEM512,53,1550,850,72,50,6417,755
 1. LETNIKI: max. št. možnih točk: 27

EKIPE

1

2

3

4

5

6

SKUPAJ

RAZREDMESTOTOČKEMESTOTOČKEMESTOTOČKEMESTOTOČKEMESTOTOČKEMESTOTOČKESEŠTEVEK TOČKMESTO
3. A4333,614,842,151,21317,74
3. B2524,52423,532,45120,42
3. C3415,433,214,213,63222,41
3. Č1642,742,432,82341,518,43
3.DE5251,860,851,441,822,510,36
3.DM2,53,52,53,1551,660,760,62,51,7511,35
 1. IN 5. LETNIKI: max. št. možnih točk: 22,5

EKIPE

1

2

3

4

5

6

SKUPAJ

RAZREDMESTOTOČKEMESTOTOČKEMESTOTOČKEMESTOTOČKEMESTOTOČKEMESTOTOČKESEŠTEVEK TOČKMESTO
4. A4232,732,432,122,44112,64
4. C3323,641,650,731,812,513,23
4. Č1514,51413,550,62219,61
4. F5150,950,822,841,22-31,758,455
5. F2441,823,241,41331,514,92
REZULTATI 3. ŠD (odbojka 3:3)
 1. LETNIKI: max. št. možnih točk: 27

EKIPE

1

2

3

4

5

6

SKUPAJ

RAZRED

MESTO

TOČKE

MESTO

TOČKE

MESTO

TOČKE

MESTO

TOČKE

MESTO

TOČKE

MESTO

TOČKE

SEŠTEVEK TOČK

MESTO

1. A

3

4

3

3,6

3

3,2

5

1,4

5

1,2

3

2

15,4

5

1. B

6

1

2

4,5

2

4

4

2,1

1

3,6

2

2,5

17,7

3

1. C

2

5

4

2,7

1

4,8

3

2,8

4

1,8

5

1

18,1

2

1. Č

1

6

1

5,4

5

1,6

1

4,2

3

2,4

4

1,5

21,1

1

1. DE

5

2

5

1,8

4

2,4

2

3,5

2

3

1

3

15,7

4

1. DM

4

3

3-4

3,15

6

0,8

3-4

2,45

6

0,6

6

0,5

10,5

6

2. LETNIKI: max. št. možnih točk: 18 možnih točk

EKIPE

1

2

3

4

5

6

SKUPAJ

RAZRED

MESTO

TOČKE

MESTO

TOČKE

MESTO

TOČKE

MESTO

TOČKE

MESTO

TOČKE

MESTO

TOČKE

SEŠTEVEK TOČK

MESTO

2. A

4

1

4

0,9

4

0,8

2

2,1

4

0,6

2

1,5

6,9

4

2. B

2

3

3

2,7

3

1,6

3

1,4

2

1,8

3

1

11,5

2

2. CER

1

4

1

3,6

1

3,2

1

2,8

1

2,4

1

2

18

1

2. Č

3

2

2

1,8

2

2,4

4

0,7

3

1,2

4

0,5

8,6

3

3. LETNIKI: max. št. možnih točk: 27

EKIPE

1

2

3

4

5

6

SKUPAJ

RAZRED

MESTO

TOČKE

MESTO

TOČKE

MESTO

TOČKE

MESTO

TOČKE

MESTO

TOČKE

MESTO

TOČKE

SEŠTEVEK TOČK

MESTO

3. A

4

3

1

5,4

4

2,4

6

0,7

4

1,8

1

3

16,3

5

3. B

1

6

5

1,8

2

4

3

2,8

5

1,2

4

1,5

17,3

3

3. C

3

4

2

4,5

1

4,8

2

3,5

6

0,6

6

0

17,4

2

3. Č

2

5

3

3,6

3

3,2

1

4,2

1

3,6

3

2

21,6

1

3.DE

5

2

4

2,7

5

1,6

4

2,1

3

2,4

5

1

11,8

6

3.DM

3-4

3,5

3-4

3,15

3-4

2,8

5

1,4

2

3

2

2,5

16,35

4

 1. IN 5. LETNIKI: max. št. možnih točk: 22,5

EKIPE

1

2

3

4

5

6

SKUPAJ

RAZRED

MESTO

TOČKE

MESTO

TOČKE

MESTO

TOČKE

MESTO

TOČKE

MESTO

TOČKE

MESTO

TOČKE

SEŠTEVEK TOČK

MESTO

4. A

3

3

4

1,8

4

1,6

1

3,5

1

3

4

1

13,9

4

4. C

1

5

3

2,7

1

4

4

1,4

4

1,2

3

1,5

15,8

3

4. Č

4

2

1

4,5

3

2,4

3

2,1

2

2,4

1

2,5

15,9

2

4. F

5

1

5

0,9

5

0,8

5

0,7

5

0,6

2-3

1,75

5,75

5

5. F

2

4

2

3,6

2

3,2

2

2,8

3

1,8

2

2

17,4

1

LEGENDA

 

Pri 1. letnikih, kjer je tekmovalo šest razredov je zmagovalna ekipa prejela 6 točk, drugo uvrščena ekipa 5 itd. To velja le za prvi nivo tekmovalnih ekip, medtem ko vsaki naslednji nivo dobi 10% manj točk za isto uvrstitev. Pri 2., 4. in 5. letnikih, kjer je tekmovalo pet razredov je zmagovalna ekipa prejela 5 točk, drugo uvrščena ekipa 4 itd. Ostalo se točkuje enako kot za 1. letnike. Pri 3. letnikih, kjer so tekmovali le štirje razredi, pa je zmagovalna ekipa prejela le 4 točke, drugo uvrščena 3 itd. Ostalo se točkuje enako kot za 1. letnike.

PRIMERJAVA USPEŠNOSTI MED LETNIKI: Uspešnost med letniki primerjamo tako, da izračunamo % pridobljenih točk posameznega letnika glede na maksimalno možno število točk. Na naslednjih dveh športnih dneh (košarka 3:3, odbojka 3:3) bo sistem točkovanje isti. Najuspešnejši razred bo tisti, ki bo dosegel skupno najvišji povprečni % možnih točk (vsi trije športni dnevi).

TABELA TRENUTNE UVRSTITVE RAZREDOV V TEKMOVANJU ZA NAJŠPORTNI RAZRED V ŠOL. LETU 2023/24

RAZRED

MALI NOGOMET

MESTO

KOŠARKA 3:3

MESTO

ODBOJKA3:3

MESTO

POVPREČEN SEŠTEVEK %

TREH ŠPORTNIH DNEH

MESTO

PO TREH ŠD

1. A

78

3

60,74

12

57,04

16

65,26

10

1. B

53,70

15

79,29

4

65,56

8

66,18

7

1. C

61,48

9

47,78

17

67,04

7

58,77

15

1. Č

48,14

16

69,63

7

78,15

3

65,31

9

1. DE

57,77

13

59,63

13

58, 14

15

58,51

16

1. DM

61,11

10

36,67

21

38,89

19

45,56

19

2. A

39,11

18

71,11

6

38,3

20

49,51

18

2. B

76,00

4

56,88

15

63,9

11

65,59

8

2. CER

79,55

2

85,55

2

100

1

88,37

1

2. Č

67,55

7

64,00

11

47

17

59,52

14

2. DEM

54,44

14

34,44

22

/

 

44,44

20

3. A

63,89

8

65,59

10

60,37

14

63,28

13

3. B

54,44

14

75,55

5

64,07

10

64,69

11

3. C

59,44

11

82,96

3

64,4

9

68,93

4

3. Č

74,44

5

68,14

8

80

2

74,19

2

3. DE

/

/

38,14

19

43,70

18

40,92

21

3. DM

/

/

41,85

18

60,55

13

51,20

17

4. A

72,34

6

56

16

61,78

12

63,37

12

4. C

83,83

1

58,67

14

70,22

6

70,91

3

4. Č

42,55

17

87,11

1

70,67

5

66,78

6

4. F

38,94

19

37,55

20

25,56

21

34,02

22

5. F

58,09

12

66,22

9

77,33

4

67,21

5

Skip to content