Zaposleni

 

IME
IN PRIIMEK

Telefon

 

Elektronski
naslov

Leonida

Arsić

02 787 1 811

leonida.arsic@scptuj.si

Nik

Arcet 

02 787 1 803

nik.arcet@scptuj.si

Marjan

ČEH


02 787 1 805

marjan.ceh@scptuj.si

Monika

ČEH

02 787 1 803
02 787 1 811

monika.ceh@scptuj.si

Andreja

ČELAN

02 787 1 803

andreja.celan@scptuj.si

Ljudmila

ĆAJIĆ

02 787 1 769

ljudmila.cajic@scptuj.si

Matej

DREVENŠEK

02 787 1 703

matej.drevensek@scptuj.si

David

DROFENIK

02 787 1 811

david.drofenik@scptuj.si

Rajko

FAJT

02 787 1 801

rajko.fajt@scptuj.si

Patricija

FUREK 

02 787 1 800
041 670 852

patricija.furek@scptuj.si

Barbara

FURJAN 

02 787 1 800
041 670 852

barbara.furjan@scptuj.si

Matjaž

KLASINC

02 787 1 805

matjaz.klasinc@scptuj.si

Nataša

GRANDA KREPFL

02 787 1 809

natasa.granda@scptuj.si

Bogdana

HACIN

02 787 1 809

bogdana.hacin@scptuj.si

Elvis

JANŽEKOVIČ

02 787 1 803

elvis.janzekovic@scptuj.si

Vera

JANŽEKOVIČ

02 787 1 800

vera.janzekovic@scptuj.si

Nina

KOKOL

02 787 1 809

nina.kokol@scptuj.si

Matevž

KOREN

02 787 1 803

matev.koren@scptuj.si

Julija

LAMPREHT

02 787 1 803

julija.lampreht@scptuj.si

Mateja

LAŠIČ

02 787 1 800

mateja.lasic@scptuj.si

Sonja

LEBEN 

02 787 1 800
041 670 852

sonja.leben@scptuj.si

Bruno

LUBEC

02 7871 803

bruno.lubec@scptuj.si

Monika

 LOVRENČIČ

02 7871 807

monika.lovrencic@scptuj.si

Miran

MEZNARIČ

02 787 1 803
02 787 1 769

miran.meznaric@scptuj.si

Iris

MLAKAR

02 787 1 809

iris.mlakar@scptuj.si

Slavko

MURKO

02 787 1 803

slavko.murko@scptuj.si

Aljaž

NAHBERGER

02 787 1 803
02 787 1 810

aljaz.nahberger@scptuj.si

Mojca

PATEKAR

02 787 1 803
02 787 1 806

mojca.patekar@scptuj.si

Josip

PEČAR

02 787 1 822
02 787 1 803

josip.pecar@scptuj.si

Sandi

RIHTARIČ

02 787 1 803

sandi.rihtaric@scptuj.si

Damijan

SAMOJLENKO

02 787 1 803
02 787 1 703

damijan.samojlenko@scptuj.si

Ervin

SEDLAŠEK

02 787 1 768

ervin.sedlasek@scptuj.si

Zoltan

SEP

02 787 1 803

02 787 1 805

zoltan.sep@scptuj.si

Mirko

SUŠEC

02 787 1 803

mirko.susec@scptuj.si

Franc

ŠABEDER

02 787 1 803

franc.sabeder@scptuj.si

Darko

ŠERUGA

02 787 1 769

darko.seruga@scptuj.si

Mirjana

ŠERUGA

02 787 1 803

mirjana.seruga@scptuj.si

Branko

ŠEŠERKO

02 787 1 803

branko.seserko@scptuj.si

Aljaž

ŠEŠO

02 787 1 803

aljaz.seso@scptuj.si

Nataša

VIDOVIČ

02 787 1 804

natasa.vidovic@scptuj.si

Franc

VRBANČIČ

02 787 1 803

frvrbancic@scptuj.si

Katarina

ZORKO

02 787 1 803
02 787 1 811

katarina.zorko@scptuj.si

Danilo

ZUPANIČ

02 787 1 803

02 787 1 703

danilo.zupanic@scptuj.si

Dolores

ŽENKO

02 787 1 811
02 787 1 803

dolores.zenko@scptuj.si

 

 

TELEFONSKE ŠTEVILKE/PROSTORI

 

Telefon

Št. prostora na Vičavi 1

Ime in priimek

02 787 1 801

 

 

201/1 –
ravnatelj

 

Rajko Fajt

02 787 1 802

111 –
pomočnica ravnatelja

 

Monika Čeh

02 787 1 800

201 –
tajništvo

 

Verica Janžekovič

02 787 1 803

109 –
zbornica šole

 

vsi učitelji

02 787 1 804

106 –
šolska svetovalna služba

Nataša
Vidovič

02 787 1 805

101 – kabinet
računalništva

Marjan Čeh,
Zoltan Sep

02 787 1 806

114 – kabinet
slavistike in jezikoslovja

 

Mirjana Šeruga, Julija Lampreht,

Andreja Čelan, Mojca Patekar

02 787 1 807

202 –

šolska svetovalna služba

 

Monika Lovrenčič

 

 

116

učbeniški sklad
Marija Ban

02 787 1 809

204 –
kabinet matematike in fizike

Iris Mlakar,
Bogdana Hacin, Nina Kokol, Nataša Granda Krepfl

02 787 1 810

212 – kabinet
elektotehnike in mehatronike

Sandi Rihtarič, Slavko Murko,
Franc Šabeder, Bruno Lubec,

Miran Meznarič, Aljaž Nahberger

02 787 1 811

214  –
kabinet jezikoslovk in stroke

Dolores Ženko, Katarina Zorko,

Leonida Arsić, Nik Arcet,
David Drofenik

02 787 1 769

144 – kabinet praktičnega pouka

(Volkmerjeva c. 19)

 

Ljudmila Ćajić, Darko Šeruga, Bruno Lubec

02 787 1 822

kabinet
praktičnega pouka

 

Josip Pečar, Elvis Janžekovic

 

02 787 1 703

kabinet
športne  vzgoje
(Volkmerjeva
c. 19)

 

Damijan Samojlenko, Danilo Zupanič, Matej Drevenšek

 

Skip to content