Elektrotehnik

Zakaj?

Brez elektrike danes skoraj ne gre. Na električne in elektronske naprave naletite na vsakem koraku. Na naši šoli se jih boste naučili upravljati, popravljati in nekatere tudi načrtovati.

Kaj?

Če želite biti del napredne družbe in jo tudi soustvarjati, potem je elektrotehnika prava odločitev. Dobili boste široka znanja s tega področja, tako da boste lahko kot elektrotehnik ponosen član družbe.

Kako?

Najprej morate uspešno zaključiti osnovnošolsko izobraževanje. Zaželen je čim boljši uspeh. Imeti pa morate še veselje do nadaljnjega izobraževanja in do dela z vsem, kar je povezano z elektrotehniko.

Uvod

Elektrotehnika je zelo široko področje, zato se boste morali odločiti ali boste svoje znanje in delo gradili na »šibkem toku« ali na »jakem toku«. Odločiti se boste morali če boste upravljali, popravljali ali načrtovali elektronske naprave (to je smer in pridobljena poklicna kvalifikacija sistemski elektronik-avtomatik), ali močnostne naprave (to je poklicna kvalifikacija sistemski elektroenergetik).

Na Vičavi 1  se začne vaša strokovna pot. V učilnicah za teorijo boste pridobivali teoretična znanja,  izvedeli boste kako stvari delujejo, na kaj morate paziti pri delu in kako uporabljamo orodja, instrumente in naprave.

 

Programi za delo

Ker danes ne gre brez informacijske tehnologije, se boste  že v prvem letniku seznanili z uporabo računalnika in računalniških orodij, ki jih boste pozneje potrebovali v poklicu. To so:  programi za dokumentiranje MS Word, Excel, in drugi programi za elektrotehniško načrtovanje. 

Najprej se boste na strokovnem področju srečali z enostavnimi enosmernimi vezji in merjenji električnih veličin, nato sledijo še izmenična vezja z meritvami. Uporabljali boste programe za simulacijo in dokumentiranje električnih vezij. Ugotavljali boste napake na električnih elementih in se nato naučili napake tudi odpraviti. 

Naučili se boste označevati, izbirati in montirati elemente električnih instalacij, nato še nastaviti  in spreminjati parametre naprav in sistemov instalacij. 

 

Električni stroji in naprave

Pri modulu  »električni stroji in naprave«  boste montirali, priključevali in zaganjali električne stroje in naprave. Ugotavljali in odpravljali boste okvare, se naučili kako se  preizkušajo in vzdržujejo električni stroji, ter se naučili upoštevati načela varnega dela. 
Na področju avtomatike boste uporabljali in programirali mikrokrmilnike ter izvedli realizacijo enostavnejših avtomatiziranih sistemov. 

Sistemski elektroniki-avtomatiki  se v zadnjih dveh letih izobraževanja srečate še z zgradbo, delovanjem in uporabo mikroprocesorja.

Spoznate programski jezik “C” za programiranje  mikrokrmilnikov.  Analizirate tudi delovanje komponent mikroprocesorskega sistema.  

Po načrtu boste znali sestaviti in izračunati enostavnejša elektronska vezja. Na primer napajalnike, elektronske sklope za vklop motorjev, ojačanje signalov, uporaba operacijskih ojačevalnikov in podobno. 

Elektrotehniki pa se učite tudi o razliki med krmiljenjem in regulacijo; spoznate princip regulacijske zanke; razumete delovanje in lastnosti osnovnih vrst regulatorjev in jih znate uporabiti v preprostih primerih.

Načrtujete, sestavljate in zaganjate tudi avtomatske industrijske linije z električnimi, mehanskimi, pnevmatskimi in hidravličnimi komponentami.

Prenos in zapis signalov

Obdelali boste tudi prenos in zapis signalov, kjer se najdejo omrežja (internet, eternet), komunikacijske povezave med senzorji in krmilniki, radijski signali in tudi naprave za zapis in reprodukcijo, kot so spominske kartice, USB pomnilniki in drugo. 

Izostalo ne bo niti področje pametnih instalacij in področje elektromotornih pogonov.

 

Zaključek izobraževanja

po končanem štiriletnem izobraževanju boste opravljali poklicno maturo, ki zajema štiri predmete. Obvezna je slovenščina, med matematiko in tujim jezikom pa boste lahko izbirali. Opravljali boste še izpit iz strokovnih predmetov  in na koncu izdelali nalogo ali storitev iz strokovnega področja (poklicna matura – 4 izpitna enota).

Do poklica lahko pridete le z lastni delom, mi vam bomo pa pomagali najti tista znanja, ki vas zanimajo.

 

 

 

PREDMETNIK: ELEKTROTEHNIK SSI

 

Oznaka

Programska enota

Obvezno/ izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

487

24

P2

Tuji jezik

obvezno

417

20

P3

Matematika

obvezno

383

19

P4

Umetnost

obvezno

68

3

P5

Zgodovina

obvezno

102

5

P6

Geografija

obvezno

68

3

P7

Sociologija

izbirno

68

3

P8

Psihologija

izbirno

68

3

P9

Fizika

obvezno

136

6

P10

Kemija

obvezno

68

3

P11

Športna vzgoja

obvezno

340

14

Skupaj A

 

2137

100

B – Strokovni moduli

M1

Informacijske tehnologije in podjetništvo

obvezno

136

7

M2

Elektrotehnika 1

obvezno

204

10

M3

Elektrotehnika 2

obvezno

204

10

M4

Programirljive naprave

obvezno

204

10

M5

Elektronski elementi in vezja

obvezno

136

7

M6

Merjenje v elektrotehniki

obvezno

136

7

M7

Električne in komunikacijske inštalacije

obvezno

136

7

M8

Načrtovanje električnih inštalacij

izbirno

136

7

M9

Pogonska tehnika

izbirno

136

7

M10

Elektroenergetski sistemi

izbirno

136

7

M11

Pridobivanje in pretvarjanje električne energije

izbirno

136

7

M12

Regulacije

izbirno

136

7

M13

Mikroprocesorske naprave

izbirno

136

7

M14

Avtomatizirani postroji

izbirno

136

7

M15

Obdelava in prenos podatkov

izbirno

136

7

Skupaj B

 

1700

86

Od tega za praktično izobraževanje v šoli:

C – Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

480

19

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom

 

304

12

D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela

 

Aktivno državljanstvo

 

35

2

 

Interesne dejavnosti

 

317

13

Skupaj D

 

352

15

E – Odprti del kurikuluma

 

Odprti kurikulum

 

420

23

Skupaj pouk (A + B + E)

 

4257

210

Skupaj praktično izobraževanje (C + Č)

 

784

31

Skupaj izobraževanje v šoli (A + B + D + E)

 

4609

224

 

Oznaka

Programska enota

Obvezno/ izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

Skupaj (A + B + Č + D + E)

 

4913

236

Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

4

Skupaj kreditne točke

 

240

Število tednov izobraževanja v šoli

 

130

Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju

 

8

Število tednov drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela

 

11

Skupno število tednov izobraževanja

 

149

 

Prihodnost

Po končanem štiriletnem izobraževanju boste opravljali poklicno maturo, ki zajema štiri predmete. Obvezna je slovenščina, med matematiko in tujim jezikom pa boste lahko izbirali. Opravljali boste še izpit iz strokovnih predmetov  in na koncu izdelali nalogo ali storitev iz strokovnega področja (poklicna matura – 4 izpitna enota).

Do poklica lahko pridete le z lastni delom, mi vam bomo pa pomagali najti tista znanja, ki vas zanimajo.

 

Skip to content