Elektrikar

Zakaj?

Na električne in elektronske naprave naletite na vsakem koraku. Na naši šoli se jih boste naučili upravljati, popravljati in nekatere tudi načrtovati.

 

 

Kaj?

Dobili boste široka predvsem praktična znanja s tega področja, tako da boste lahko kot elektrikar veliko storili za moderno družbo.

 

 

Kako?

Najprej morate uspešno zaključiti osnovnošolsko izobraževanje.

Zaželen je čim boljši uspeh. Imeti pa morate še veselje do nadaljnjega izobraževanja in dela.

 

Informacijska tehnologija

Ker danes ne gre brez informacijske tehnologije, se boste  že v prvem letniku seznanili z uporabo računalnika in računalniških orodij, ki jih boste pozneje potrebovali v poklicu, kot so:  programi za dokumentiranje MS Word, Excel, in programi za elektrotehniško načrtovanje.

Električno vezje

V učilnicah za teorijo boste pridobivali teoretična znanja,  izvedeli boste kako stvari delujejo, na kaj morate paziti pri delu in kako uporabljamo orodja, instrumente in naprave. 

Najprej se boste na strokovnem področju srečali z enostavnimi enosmernimi vezji in merjenji električnih veličin, nato sledijo še izmenična vezja z meritvami.

Ugotavljali boste napake na električnih elementih in se nato naučili napake tudi odpraviti.

 

Specializacije

Naučili se boste označevati, izbirati in montirati elemente električnih instalacij, nato še nastaviti  in spreminjati parametre naprav in sistemov instalacij.  

Elektrikarji se boste odločali med tremi možnimi »specializacijami« kot jim na kratko rečemo. Imenujejo se »poklicna kvalifikacija«. Te  so: monter elektroenergetskih inštalacij, elektronik – avtomatik ali monter pametnih inštalacij

Monter pametnih inštalacij

Na področju avtomatike boste uporabljali in programirali mikrokrmilnike ter izvedli realizacijo enostavnejših avtomatiziranih sistemov.

Področje pametnih instalacij, pa zajema dokumentiranje, označevanje in priključevanje. Učili se boste tudi parametriranja ( lahko rečemo tudi programiranja ), preverjanja delovanja in odpravljanja napak na pametnih instalacijah.

Električni stroji in naprave

Nato se boste srečali z modulom  »električni stroji in naprave«. Tu boste montirali, priključevali in zaganjali električne stroje in naprave. Ugotavljali in odpravljali boste okvare, se naučili kako se  preizkušajo in vzdržujejo električni stroji, ter se naučili upoštevati načela varnega dela.  

Srečali pa se boste tudi z obnovljivimi viri energije, kjer se boste naučili ovrednotiti pomen učinkovite rabe energije ( torej ali se bolj splača ogrevanje na drva ali na toplotno črpalko).

Spoznali pomen, učinkovitost in rabo sončnih elektrarn, sončnih kolektorjev, toplotnih črpalk. Znali pa boste tudi svetovati k pravilni rabi biomase.

 

Zaključek izobraževanja

Ob koncu pouka v šoli in pri delodajalcih je zaključni izpit. To je izdelek ali storitev iz strokovnega področja in izpit iz slovenskega jezika.  

Če boste ugotovili, da je tehnika in elektrotehnika prava usmeritev in si boste želeli še več znanja, potem lahko nadaljujete s šolanjem v »poklicno-tehniškem izobraževanju (PTI) še dve leti in po opravljeni poklicni maturi pridobite naziv elektrotehnik.

Do poklica pa lahko pridete le z lastni delom, mi vam bomo pa pomagali najti tista znanja, ki vas zanimajo.

   

PREDMETNIK: ELEKTRIKAR – SPI

Oznak a

Programska enota

Obvezno/ izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

213

12

P2

Matematika

obvezno

213

12

P3

Tuji jezik

obvezno

164

9

P4

Umetnost

obvezno

33

2

P5

Družboslovje

obvezno

132

6

P6

Naravoslovje

obvezno

132

6

P7

Športna vzgoja

obvezno

164

7

Skupaj A

1051

54

B – Strokovni moduli

M1

Informatika s tehniškim komuniciranjem

obvezno

140

7

M2

Enosmerna električna vezja

obvezno

170

10

M3

Izmenična električna vezja

obvezno

170

10

M4

Krmilne naprave

obvezno

170

9

M5

Električne in komunikacijske inštalacije

obvezno

170

9

M6

Elektroenergetski sistemi

izbirno

146

7

M7

Električni stroji in naprave

izbirno

146

7

M8

Elektronski sklopi

izbirno

146

7

M9

Avtomatika

izbirno

146

7

M10

Pametne inštalacije

izbirno

146

7

M11

Obnovljivi viri energije

izbirno

146

7

Skupaj B

1258

66

Od tega minimalno za praktično izobraževanje v šoli:

C- Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk

600

24

Oznak a

Programska enota

Obvezno/ izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

Č – Praktično usposabljanje z delom

Praktično usposabljanje z delom

912

36

D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela

Aktivno državljanstvo

30

2

Interesne dejavnosti

130

6

Skupaj D

160

8

E – Odprti del kurikuluma

Odprti kurikulum

320

14

Skupaj pouka (A+B+E)

2629

136

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

1512

60

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

2789

142

Skupaj (A+B+Č+D+E)

3701

178

Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev in zagovor)

2

Skupaj kreditnih točk

180

Število tednov izobraževanja v šoli

82

Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju

24

Število tednov drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela

5

Skupno število tednov izobraževanja

111

 

Prihodnost

Prihodnost je odvisna od vas in znanja, ki ste si ga v času šolanja pridobili. Po končanem izobraževanju in pozneje v podjetjih še posebej velja stari rek: “Več znaš, več veljaš” pa celo plača je največkrat odvisna od tega. Glede na to, da podjetjem v naši okolici »kronično« primanjkuje tehničnih kadrov, z zaposlitvijo ne boste imeli težav.

Skip to content