KOLEDAR POKLICNE MATURE V ŠOLSKEM LETU 2020/21

ZIMSKI IZPITNI ROK

1. – 13. februar 2021

Dan Datum Aktivnosti
Četrtek 3. december 2020 Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli na zimski rok PM 2020.
Petek 22. januar 2021 Zadnji rok za naknadno prijavo k PM iz upravičenih razlogov na šoli.
Četrtek 28. januar 2021 Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov od POM na šoli.
Ponedeljek 1. februar 2021 SLOVENŠČINA – pisni izpit.
Torek 2. februar 2021 MATEMATIKA – pisni izpit.
Torek 2. februar 2021 ANGLEŠČINA – pisni izpit.
Torek 2. februar 2021 NEMŠČINA – pisni izpit.
Sreda 3. februar 2021 DRUGI PREDMET: računalništvo, elektrotehnika ali mehatronika – pisni izpit.
Od 3. februarja do 13. februarja 2021 so ustni izpiti in 4. predmet.

 

Sreda, 3. marec 2021: Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi ter podelitev obvestil in spričeval.

Zadnji rok za vložitev pisne zahteve po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli: 6. 3. 2021.

 

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK

29. maj – 23. junij 2021

 Dan Datum Aktivnosti
Sreda 30. september 2020 Rok za prijavo kandidatov za 5. predmet SM, ki želijo v tekočem šolskem letu na gimnaziji opravljati praktičen del izpita; predprijava k predmetu splošne mature (prijave pri tajnici SM na izbrani gimnaziji).
Sreda 30. september 2020 Zadnji rok za oddajo prijavnice za 4. predmet POM tajnici ŠMK.
Nedelja 15. november 2020 Zadnji rok za oddajo predprijav k poklicni maturi ter oddaja vlog za uveljavljanje pravic KPP. Rok za oddajo predprijave k predmetu splošne mature.
Torek 30. marec 2021 Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli na spomladanski rok POM in prijavo k izpitu iz maturitetnega predmeta SM v spomladanskem izpitnem roku.
Petek 20. april 2021 Zadnji rok za oddajo čistopisa poročila o izvedbi 4. predmeta POM tajnici ŠMK.
Sreda 19. maj 2021 Zadnji rok za naknadno prijavo k POM iz upravičenih razlogov na šoli.
Torek 25. maj 2021 Zadnji rok za pisno odjavo od POM na šoli in rok za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje POM (dokazila si pridobi tajnica ŠMK iz e-asistenta) in predmeta SM (fotokopiji spričeval, ki jih je potrebno izročiti tajnici ŠMK na gimnaziji).
Sobota 29. maj 2021 ANGLEŠČINA- pisni izpit.
Ponedeljek 31. maj 2021 SLOVENŠČINA- pisni izpit.
Sobota 5. junij 2021 MATEMATIKA- pisni izpit.
Torek 8. junij 2021 NEMŠČINA- pisni izpit.
Četrtek 10. junij 2021 DRUGI PREDMET: računalništvo, elektrotehnika ali mehatronika   – pisni izpit.
Od 14. junija do 23. junija 2021 ustni izpiti in 4. predmet.

Opomba: V skladu s šolskim koledarjem, lahko šola le izjemoma organizira ustne izpite 5. 6. in 12. 6. 2021.

Sreda, 7. julij 2021: Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi in podelitev spričeval.

Zadnji rok za vložitev pisne zahteve po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli: 10. 7. 2021.

Ponedeljek, 12. julij 2021: Seznanitev kandidatov z uspehom pri posameznem izpitu splošne mature.

 

JESENSKI IZPITNI ROK

24. avgust – 3. september 2021

Dan Datum Aktivnosti
Četrtek 8. julij 2021 Zadnji rok za prijavo kandidatov k poklicni maturi na šoli.
Sobota 14. avgust 2021 Zadnji rok za naknadno prijavo k POM iz upravičenih razlogov.
Ponedeljek 16. avgust 2021 Zadnji rok za oddajo poročila o izvedbi 4. predmeta PM tajnici ŠMK.
Petek 20. avgust 2021 Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli in predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje POM (dokazila si pridobi tajnica ŠMK iz e-asistenta) oz. predmeta SM.
Torek 24. avgust 2021 SLOVENŠČINA- pisni izpit.
Sreda 25. avgust 2021 MATEMATIKA- pisni izpit.
Petek 27. avgust 2021 ANGLEŠČINA- pisni izpit.
Petek 27. avgust 2021 NEMŠČINA- pisni izpit.
Torek 31. avgust 2021 DRUGI PREDMET: računalništvo, elektrotehnika ali mehatronika  – pisni izpit
Od 24. avgusta do 3. septembra 2021 so ustni izpiti in 4. predmet.

Četrtek, 9. september 2021: Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi ter podelitev spričeval.

Zadnji rok za vložitev pisne zahteve po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli: 12. 9. 2021.

 

pripravila: Nina Kokol, prof., Rajko Fajt, univ. dipl. inž.,
tajnica ŠMK za POM predsednik ŠMK za POM