Jesenski rok poklicne mature 2023

JESENSKI IZPITNI ROK POKLICNE MATURE 2023

Razpored pisnih in ustnih izpitov – JESENSKI ROK 2023

6. julij 2023 Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi v jesenskem izpitnem roku (prijavnica)
13. avgust 2023 Zadnji  rok za naknadne prijave iz upravičenih razlogov (prijavnica + prošnja z dokazili)  
17. avgust 2023 Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature (odjavnica)

Pisni izpiti se pričnejo v sredo, 23. avgusta 2023, in se končajo v sredo, 30. avgusta 2023, po koledarju PM.

23. avgust 2023 SLOVENŠČINA
24. avgust 2023 MATEMATIKA
25. avgust 2023 ANGLEŠČINA/NEMŠČINA
30. avgust 2023 ELEKTROTEHNIKA/RAČUNALNIŠTVO/MEHATRONIKA
 
Od 23. 8. do 1. 9. 2023 Ustni izpiti in 4. predmet
8. september 2023 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
11. september 2023 Zadnji rok za vložitev pisne zahteve za vpogled v izpitno dokumentacijo

Pisni izpiti se pričnejo ob 9.00. Kandidati morajo biti vsaj 30 minut pred pričetkom pisanja pred izpitnim prostorom (8.30).  Abecedni razporedi po prostorih bodo objavljeni na dan izpita najkasneje 1 uro pred začetkom pisnih izpitov na oglasni deski šole. Sedežni red bo objavljen tudi pri vhodu v izpitni prostor. Tajnica ŠMK bo kandidate na njihove šolske elektronske naslove individualno preko eAsistenta (najkasneje en dan pred izpitom, do 15. ure) obvestila o razporeditvi kandidatov v izpitni prostor pri pisnih izpitih.

Zaradi identifikacije mora imeti kandidat na izpitu osebni dokument s fotografijo, ki ga pred začetkom izpita položi na rob mize. Identifikacijo kandidatov opravi nadzorni učitelj. Če kandidat dokumenta nima, nadzorni učitelj to zabeleži v zapisnik, identifikacija pa se opravi najkasneje v 24 urah po začetku izpita. Če se identifikacija ne opravi v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje, da se kandidat izpita iz neupravičenih razlogov ni udeležil.

Kandidati imajo pri izpitu le dovoljene pripomočke, dovoljene s predmetnim izpitnim katalogom.

Kandidati v izpitnem prostoru ne smejo imeti pripomočkov, kot je mobitel ali druge prenosne elektronske komunikacijske naprave. Kandidati v izpitni prostor ne smejo vnašati ročnih ur. Ročne ure se od poklicne mature 2015 dalje štejejo kot nedovoljen pripomoček.

DOVOLJENI PRIPOMOČKI NA PISNEM IZPITU:

SLOVENŠČINA – nalivno pero ali kemični svinčnik

ANGLEŠČINA – nalivno pero ali kemični svinčnik ter enojezični in dvojezični slovar

MATEMATIKA – nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik, radirko, numerično žepno računalo brez grafičnega zaslona in možnosti simbolnega računanja, šestilo, trikotnik (geotrikotnik), ravnilo

NEMŠČINA – nalivno pero ali kemični svinčnik in slovar

ELEKTROTEHNIKA – nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik, šilček, radirka, numerično žepno računalo brez grafičnega zaslona in brez možnosti simbolnega računanja

RAČUNALNIŠTVO – nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik, radirko ter numerično žepno računalo brez grafičnega zaslona in možnosti simbolnega računanja

MEHATRONIKA – nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik, radirko, ravnilo ter numerično žepno računalo brez grafičnega zaslona in možnosti simbolnega računanja

Dijaki, ki ne izpolnjujejo pogojev za pristop k poklicni maturi, nimajo pravice opravljati preizkusov in tudi niso razporejeni.

USTNI IZPITI IN ČETRTI PREDMET POKLICNE MATURE BODO POTEKALI OD 23.  AVGUSTA DO 1. SEPTEMBRA 2023.

Razporedi ustnih izpitov bodo objavljeni do ponedeljka, 21. avgusta 2023,  na oglasni deski šole. Tajnica ŠMK bo kandidatom na njihove šolske elektronske naslove preko eAsistenta do ponedeljka, 21. avgusta 2023, poslala razporede za ustne izpite.

Seznanitev kandidatov z uspehom na poklicni maturi bo 8. septembra 2023 v prostorih šole. Natančen čas, prostor in razpored po oddelkih bo objavljen na spletnih straneh šole, in sicer do 4. 9. 2023.

Zadnji rok za vložitev pisne zahteve za vpogled v izpitno dokumentacijo je 11. september 2023.

Pripravila: Nina Kokol, prof.,
tajnica ŠMK za POM

Skip to content