Razredniki in skrbniki

Razred, razrednik in skrbnik v šol. letu 2022/2023

Razred

Program

Razrednik/

razredničarka

Sorazrednik/

sorazredničarka

Št. dijakov

1. A

SSI, TEHNIK RAČUNALNIŠTVA

Bogdana Hacin

Slavko Murko

28

1. B

SSI, TEHNIK RAČUNALNIŠTVA

Iris Mlakar

Julija Lampreht

28

1. AB

SSI, TEHNIK RAČUNALNIŠTVA

Vesna Cacio Vukmir

Darko Šeruga

13

1. C

SSI, ELEKTROTEHNIK

Aljaž Nahberger

Bojan Terbuc

 25

1. Č

SSI, TEHNIK MEHATRONIKE

Nik Arcet

Katarina Zorko

27

1. DE

SPI, ELEKTRIKAR

Monika Lovrenčič

Josip Pečar

17

1. DM

SPI, MEHATRONIK OPERATER

Monika Lovrenčič

Josip Pečar

7

2. A

SSI, TEHNIK RAČUNALNIŠTVA

Andreja Čelan

Aljaž Šešo

25

2. B

SSI, TEHNIK RAČUNALNIŠTVA

Zoltan Sep

Žan Žnidar

29

2. AB

SSI, TEHNIK RAČUNALNIŠTVA

Damijan Samojlenko

Matej Drevenšek

14

2. C

SSI, ELEKTROTEHNIK

Mirjana Šeruga

Matjaž Klasinc

24

2. Č

SSI, TEHNIK MEHATRONIKE

Nina Kokol

Franci Jus

27

2. DE

SPI, ELEKTRIKAR

Franc Vrbančič

Miran Meznarič

25

2. DM

SPI, MEHATRONIK OPERATER

Branko Šešerko

Miran Meznarič

12

3. A

SSI, TEHNIK RAČUNALNIŠTVA

Dolores Ženko

Ljudmila Čajić

30

3. CE

SSI, ELEKTROTEHNIK

Mojca Patekar

Marjan Čeh

12

3. CR

SSI, TEHNIK RAČUNALNIŠTVA

Mojca Patekar

Marjan Čeh

16

3. Č

SSI, TEHNIK MEHATRONIKE

Sandi Rihtarič

Franc Pukšič

30

3. DE

SPI, ELEKTRIKAR

Leonida Arsić

Miran Meznarič

15

3. DM

SPI, MEHATRONIK OPERATER

Mirko Sušec

Miran Meznarič

15

4. A

SSI, TEHNIK RAČUNALNIŠTVA

Danilo Zupanič

David Drofenik

25

4. CE

SSI, ELEKTROTEHNIK

Nataša Granda Krepfl

/

11

4. CR

SSI, TEHNIK RAČUNALNIŠTVA

Nataša Granda Krepfl

/

18

4. Č

SSI, TEHNIK MEHATRONIKE

Monika Čeh

/

24

4. F

PTI, ELEKTROTEHNIK

Elvis Janžekovič

Nataša Vidovič

25

5. F

PTI, ELEKTROTEHNIK

Franc Šabeder

Bruno Lubec

10

SKUPAJ

21 oddelkov

  532

*ž– ženske