Projekti

KO-DI-RAM

Projekt KO-DI-RAM digitalne kompetence in računalniško mišljenje je zasnovan kot serija delavnic, v okviru katerih mladi spoznavajo ali nadgrajujejo svoje digitalne kompetence.

Vsebinsko se 22-urni program dotika pretežno kompetenc programiranja na različnih nivojih (računalniško mišljenje, programiranje v različnih okoljih in jezikih ter aplikativni del), ki jih povezuje s tematiko digitalne varnosti ter netikete (digitalni bonton). Skozi program bomo udeležence pripravljali tudi na tekmovanji Bober in Pišek.

V projektu sodelujejo Zavod 404, Fakulteta za računalništvo in informatiko ter Fakulteta za matematiko in fiziko.

Več o projektu: KO-DI-RAM – predstavitveno besedilo

CroCoos

Projekt CroCooS

CroCooS (medsektorske aktivnosti za preprečevanje zgodnjega opuščanja šolanja) je projekt EU s področja izobraževanja. Osredotoča se na preprečevanje in zgodnje ukrepanje za zmanjševanje osipa s posebnim poudarkom na sistemih zgodnjega opozarjanja, ki so osnovani na medsektorskem in horizontalnem sodelovanju različnih deležnikov.

Projekt hkrati poteka v treh državah, in sicer: na Madžarskem, v Srbiji in Sloveniji.

V projekt je vključenih 15 slovenskih šol srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja. Elektro in računalniška šola Ptuj bo sodelovala v projektu kot ena izmed petih testnih šol, in sicer od maja 2015 do decembra 2016.

Člani šolskega strokovnega tima, ki sodeluje v projektu, so: Nina Kokol (vodja tima), Nataša Vidovič, Monika Čeh, Bogdana Hacin, Nataša Granda Krepfl, Andreja Čelan, Ljudmila Ćajić, David Drofenik.

Najpomembnejše aktivnosti, ki jih bomo v okviru projekta izvajali na naši šoli za preprečevanje osipa, so:

 • izobraževanje šolskega strokovnega tima in celotnega učiteljskega zbora;
 • delavnice za starše in individualna srečanja s starši;
 • vzpostavitev občutka pripadnosti šoli in ureditev njenih prostorov;
 • vzpostavitev delovanja elektronske skrinjice in usposabljanje za spletno izobraževanje učiteljev;
 • promocija šolskega strokovnega tima in promocija šole;
 • analiziranje »osipnikov« zadnjih let;
 • animirati nekaj dijakov in jih »usposobiti«, da bodo s pomočjo nas – mentorjev predvsem z obliko pogovora lahko pomagali drugim dijakom …

 

 

MIRNO MORJE 2022

Tudi letos  je ekipa Šolskega centra Ptuj med 17. in 24. septembrom 2022 sodelovala  na mednarodnem projektu Mirno morje, kjer je jadralo približno 100 jadrnic. Enotedensko druženje smo doživljali skupaj z drugimi udeleženci iz Avstrije, Nemčije, Hrvatske ter Slovenije na jadrnici Giordano Bruno, in sicer dijaki: Nina, Domen, Mihael, Blaž in Uroš, skiperja Zoltan in Miran ter spremljevalka Andreja.

Ekipa dijakov je svoje vtise strnila v naslednjih besedah:

»Ta teden sem zelo užival. Všeč mi je bilo spoznavanje dalmatinskih otokov. Hrana je bila odlična, voda pa malo hladna, ampak kljub temu prijetna za kopanje. Profesorji so bili prijazni. Glede zadolžitev posameznikov na jadrnici ni bilo težav. Če bi lahko, bi na jadranje šel še večkrat.«

»V tem tednu smo se naučili veliko novih stvari o jadrnicah in o njihovem delovanju. Z ekipo smo se hitro sporazumeli in se navadili na skupno življenje na  tako majhnem prostoru, kot je na jadrnici. Najbolj všeč nam je bila sproščenost med skiperjema in profesorico. Spoznali smo tudi nove prijatelje z drugih jadrnic. Hitro pa je prišel čas, ko smo se morali posloviti. Bilo nam je hudo, a hkrati smo bili srečni, da smo to lahko izkusili. Hvala organizatorjem in vsem drugim, ki so našo izkušnjo na Mirnem morju naredili nepozabno.«

Še iskrena zahvala letošnjim donatorjem, ki so nam omogočili nepozabno izkušnjo: Slorest, d. o. o., Dobre rešitve, d. o. o., EPC MONT, d. o. o,. JP Montage, d. o. o., Mercator, d. o. o.

Andreja Čelan, prof.

 
 

 

MIRNO MORJE 2021

»Mirno morje« je najuspešnejši socialno-pedagoški projekt v Evropi za otroke in mladostnike iz socialno ogroženih okolij, otroških in mladinskih domov ter ustanov za otroke z motnjami v telesnem in duševnem razvoju.

Življenje na jadrnici omogoča intenzivno socialno učenje ter nudi možnost za pridobivanje novih in drugačnih, a za življenje pomembnih izkušenj in znanj. Morje, jadrnica in posadka zahtevajo medsebojno skrb, upoštevanje in spoštovanje. Takšen način preživljanja časa nudi mladim možnost učenja, prevzemanja odgovornosti zase in za druge, timskega delovanja. Spodbuja socialne veščine, reševanje konfliktov, obvladanje strahu/skrbi in izražanje zdrave tekmovalnosti.

Letošnje leto je v projektu sodelovala tudi ekipa Šolskega centra Ptuj (dijaki Elektro in računalniške šole in Šole za ekonomijo, turizem in kmetijstvo). Sodelovali smo: skiperja in spremljevalka: Zoltan, Miran in Andreja ter dijaki: Nejc, Jure in Jan. V nekaj besedah smo strnili naslednje vtise:

Na jadrnici Anna T. smo preživeli zelo prijeten teden. Naučili smo se veliko navtičnih veščin, pri tem nam je bilo naklonjeno tudi vreme. Vezanje vozlov pa nam bo koristilo tudi v vsakdanjem življenju. Pridobili smo življenjske izkušnje: prebivati skupaj z drugimi in se prilagajati ter biti strpen drug z drugim na majhnem prostoru. Ustvarila so se nova prijateljstva in naklonjenosti med nami, kar poraja nepozabne spomine. Teden na jadrnici nam je med drugim prinesel tudi spoznanje, da nam je kljub drugačnosti in raznolikosti med nami lahko skupaj lepo in se drug od drugega lahko marsikaj naučimo ter se tako dopolnjujemo.

Zahvaljujemo se sponzorjem, ki so nam omogočili udeležbo:

 • SLOREST

 • Dobre rešitve, d. o. o.

 • MD Consultico, do. o.o.

 • MP FERUM, d. o. o.

 • Lekarne Ptuj

 • Davorin Zorli, s. p.

 • Rotary klub Ptuj

 • Rotaract klub Ptuj

LAN PARTY

Vsako leto na naši šoli organiziramo LAN-party v izvedbi dijakov in vodstvom mentorja. LAN-party poteka v dveh delih in sicer uradnem in pa neuradnem  delu v katerem se igrajo različne igre na različnih platformah.  LAN-p je pravzaprav postal že tradicija, ki se bo vsekakor ohranila saj se LAN.a vsako leto udeleži vedno več zagretih pristašev igranja  iger, ki vedno znova povedo, da se bodo LAN.a udeležili tudi drugo leto.

 

 

 
Skip to content