Mehatronik operater

Zakaj?

Če vas zanima tehnika, ste na pravem naslovu. V znanju in kompetencah smeri mehatronika se prepletajo znanja s področja računalništva in informacijske tehnologije, izdelave in gradnje strojnih elementov ter poznavanja elektrotehnike.

 

 

 

Kaj?

Mehatronik operater opravlja delo v dinamičnih okoljih z uporabo uporabo različnih pripomočkov (merilne opreme, orodja in računalniške opreme).Skrbi za delovanje proizvodnih linij, pravilno ravna s stroji in napravami ter diagnosticira s pomočjo informacijskih tehnologij.

 

 

Kako?

Najprej morate uspešno zaključiti osnovnošolsko izobraževanje. Zaželen je čim boljši uspeh. Imeti pa morate še veselje do nadaljnjega izobraževanja in do dela z vsem, kar je povezano z mehatroniko.

 

 

 

Tehniško komuniciranje v poklicu

 

Seznanite se z računalniškimi programi za urejanje podatkov, dokumentacije in ustvarjanje predstavitev projektov; tako spoznate MS Word, Excel in PowerPoint. V okviru modula tehniško komuniciranje v poklicu spoznate terminologijo, strokovno literaturo, predpise in standarde za izdelavo tehnološke in tehnične dokumentacije.

Električni krogi

Osnovne pojme, zakonitosti in medsebojne vplive elektrotehničnih komponent zajemata modula izdelava električnih tokokrogov in enosmerni električni tokokrogi.

Elementi konstrukcij

Pri teoretičnem delu na strokovnem področju se pri modulih elementi konstrukcij seznanite z mehanskimi sklopi in njihovimi osnovnimi zakonitostmi. Pri tem modulih osvojite znanja o merilnih in kontrolnih postopkih in napravah, ki se uporabljajo pri izdelavi in montaži konstrukcij.

Električni sklopi

Prav tako osvojite znanja o obremenitvah in funkcijah strojnih elementov. Pri modulu električni sklopi osvojite lastnosti in zakonitosti izmeničnih tokokrogov. Naučite se povezovati električne komponente in izračunati ter izmeriti veličine v izmeničnih električnih tokokrogih. Operaterji osvojite delo z osnovnimi električnimi elementi, orodji in materiali, prav tako z meritvami vključite diagnostiko električnih vezij.

Mehatronski sistemi

Pri modulu mehatronski sistemi se naučite sestavljati enostavne pnevmatske sisteme, vzdrževati pnevmatske in hidravlične sisteme, spoznate zgradbo in izvedbo elektronskih, mehatronskih in informacijskih komponent.

Proizvodni procesi

Pri modulu proizvodni procesi spoznate principe delovanja proizvodnih celic kot sklop resursov, skladišča in dokumentacijo pri izdelavi določenih izdelkov.

Osvojite znanja s področja obnovljivih virov energije, vzdrževanja in popravila mehatronskih sistemov, priklopov električnih motorjev ter pripravo izdelka v tehniki, ki je vodilo za zaključni izpit

Zaključek izobraževanja

Dijaki poklicnega izobraževanja svoje šolanje zaključite s predstavitvijo in zagovorom zaključnega izdelka.

Po zaključenem izobraževanju vam Elektro in računalniška šola ponuja možnost nadaljevanja šolanja v poklicno-tehniškem izobraževanju (PTI-programu), v smeri elektrotehnik.

 

   

PREDMETNIK: MEHATRONIK OPERATER – SPI

Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

213

12

P2

Matematika

obvezno

213

12

P3

Tuji jezik

obvezno

164

9

P4

Umetnost

obvezno

33

2

P5

Naravoslovje

obvezno

132

6

P6

Družboslovje

obvezno

132

6

P7

Športna vzgoja

obvezno

164

7

Skupaj A

1051

54

B – Strokovni moduli

M1

Tehniško komuniciranje v poklicu

obvezno

99

4

M2

Materiali in obdelave v poklicu

obvezno

66

3

M3

Elementi konstrukcij

obvezno

66

3

M4

Izdelava električnih tokokrogov

obvezno

136

6

M5

Uporaba krmilnih naprav

obvezno

114

6

M6

Priklopi električnih motorjev

obvezno

136

6

M7

Mehatronski sistemi

obvezno

165

9

M8

Proizvodni procesi

obvezno

137

7

M9

Montaža, zagon in vzdrževanje

obvezno

114

6

Skupaj B

1033

50

Od tega minimalno za praktično izobraževanje:

C- Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk

655

30

Č – Praktično usposabljanje z delom

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu

912

37

D – Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

160

7

E – Odprti del kurikuluma

Odprti kurikulum

606

30

Skupaj pouka (A+B+E)

2690

132

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

1567

67

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

2850

141

Skupaj (A+B+Č+D+E)

3762

178

Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev in zagovor)

2

Skupaj kreditnih točk

180

Število tednov izobraževanja v šoli

82

Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju

24

Število tednov interesnih dejavnosti

5

Skupno število tednov izobraževanja

111

 

Prihodnost

Glede na to, da podjetjem v naši okolici »kronično« primanjkuje tehničnih kadrov, z zaposlitvijo najbrž ne boste imeli težav.

Skip to content