Zaključni izpiti

Zaključni izpiti 2023/2024

Splošne informacije:

Prijave za pristop k opravljanju zaključnega izpita kandidati oddajo v tajništvu Elektro in računalniške šole.
Naslednji koledar podaja izpitne roke zaključnega izpita in datume za prijavo.


Zimski izpitni rok 2023 /2024 (20. 1.–16. 2. 2024)
Prijava: do 20 . januar 2024
Pisni izpit iz slovenščine (SLO): 12. februar 2024
Ustni del po razporedu: od 13. do 16. februar 2024


Spomladanski izpitni rok 2023 / 2024 (24. 5.–14. 6. 2024)
Prijava: do 24. 5. 2024
Pisni izpit iz slovenščine (SLO): 4. junij 2024
Ustni del po razporedu od 5. do 14. junija 2024


Jesenski izpitni rok 2023/ 2024 (16. 8.–30. 8. 2024)
Prijava: do 16. avgust 2024
Pisni izpit iz slovenščine (SLO): 21. avgust 2024
Ustni del po razporedu Od 22. 8. do 30. 8. 2024


Izpitne enote zaključnega izpita Elektrikar in Mehatronik operater so:
– pisni in ustni izpit iz slovenščine,
– izdelek oziroma storitev in zagovor (pri tem kandidat dokazuje povezanost strokovno-teoretičnega in prektičnega znanja).


Kandidati (dijaki in občani) se prijavijo v predpisanem roku na predpisanem obrazcu v tajništvo šole.
Prijava mora vsebovati naslednje priloge:
– spričevalo zaključnega letnika,
– izpisek iz rojstne matične knjige,
– potrdilo o plačilu zaključnega izpita (občani).


Dijaki, ki opravljajo zaključni letnik v tekočem šolskem letu na ERŠ Ptuj, navedenih prilog ob prijavi ne potrebujejo.
Tri dni pred izpitnim rokom se lahko kandidati odjavijo od opravljanja izpitnega roka ali izpitne enote, ki je ne bodo opravljali.
Kandidat, ki je v zaključnem letniku pri slovenščini dosegel oceno odlično, je pri zaključnem izpitu oproščen opravljanja tega izpita.

Skip to content