Oskrbnina

SKLEP MIZŠ O CENI

Na podlagi drugega odstavka 29. člena Zakona o gimnazijah (Ur. l. RS, št. 1/07 – UPB, 68/17, 6/18 – ZIO-1 in 46/19), drugega odstavka 59. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 79/06, 68/17 in 46/19) in 10., 11. in 12. člena Pravilnika o bivanju v dijaških domovih (Ur. l. RS, št. 30/18, 70/19 in 92/22) je minister za izobraževanje, znanost in šport izdal SKLEP O IZHODIŠČNI CENI OSKRBNINE V DIJAŠKIH DOMOVIH ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024. Izhodiščna cena oskrbnine za dijake v dijaških domovih znaša 256,79 EUR na mesec.

Cena bivanja v dijaškem domu je sestavljena iz:

  1. stroškov hrane,
  2. stroškov, povezanih s prehrano,
  3. stroškov nastanitve.

Mesečna cena bivanja se zmanjša za stroške hrane. Vsaka sprememba mora biti javljena vzgojitelju en dan prej za naslednji dan. Odjave se obračunajo za pretekli mesec. Opravičena odsotnost je odsotnost zaradi bolezni, šolske prakse in pouka prostih dni po šolskem koledarju.

Izjemoma je možno po odločitvi oz. soglasju pedagoško-strokovnega sektorja bivanje v enoposteljni sobi. Doplačilo znaša 30 EUR.

Subvencija

MIZŠ vsako leto sprejme sklep o sofinanciranju plačil staršev, ki imajo več kot enega otroka hkrati v dijaškem domu. Starši plačajo bivanje samo za enega otroka.

Več o sklepu: Sklep o sofinanciranju bivanja v dijaškem domu
Vloga za subvencijo: VLOGA

Skip to content