Vodstvo šole

ŠC Ptuj, OE Elektro in računalniška šola

Ravnatelj

Rajko Fajt, univ. dipl. inž
e-pošta: rajko.fajt@scptuj.si
tel.:+386 (0) 2 787 1 800
mobitel: +386

Pomočnica ravnatelja

Monika Čeh, prof.
e-pošta: monika.ceh@scptuj.si
tel.: +386 (0) 2 787 1 800
mobitel: +386