Ravnateljeva beseda

Foto: Langerholc

Gibanje pomeni spremembe spremembe pa marsikaj spremenijo (neznani avtor).


Gibanje je življenje, omogoča spremembe, ohranja mladost in nas zabava. Naša šola je takšna »Šola v nenehnem gibanju«. Učiteljski zbor je »v gibanju«, saj svojo ponudbo znanja nenehno dopolnjuje. Tako veliko truda, energije in sredstev vsak dan vlaga v kakovosten pouk, dobro komunikacijo, medsebojne odnose ter v sodobno opremo.


Zavedamo se, da le nenehno »gibanje« in vlaganje v novosti zagotavljata prihodnost.
Znanje je največji kapital, zato nas bogati. V veselje nam je, da ga »v gibanju« prenašamo na mlade generacije.

Rajko Fajt, univ. dipl. inž.

ravnatelj

Skip to content