Dejavnosti

Vzgojitelji in drugi strokovni delavci organizirajo in izvajajo prostočasne oziroma interesne dejavnosti. Dijaki lahko uporabljajo domsko knjižnico. V domu potekajo delavnice za mladostnike. V računalniškem kabinetu so na razpolago računalniki za šolsko delo, pa tudi za zabavo, vključno z internetno povezavo. Nekaj ur tedensko ima dijaški dom v najemu telovadnico, kjer organizirano poteka igranje nogometa, odbojke ali košarke. V domu dijaki lahko igrajo šah in namizni tenis. Likovni in drugi izdelki  so rezultat  delavnic oblikovanja iz najrazličnejših materialov. Literarni izdelki dijakov ugledajo luč sveta v domskem glasilu Utripi. Razvedrilo, smeh in druženje je skupno igranju družabnih iger (npr. igra Activity). Aktivno in dobro organizirano deluje Domska skupnost.

Izbor interesnih dejavnosti se iz leta v leto spreminja, odvisno od objektivnih pogojev (materialne, prostorske zmožnosti) ter subjektivnih želja in interesov dijakov.

Skip to content