Svet staršev je posvetovalni organ ravnatelja oziroma učiteljskega zbora. Svet staršev daje pobude drugim
organom šole. Sestal se bo dvakrat v šolskem letu in bo obravnaval tekoče probleme, ki so povezani z
dnevnim redom in termini roditeljskih sestankov. Svet staršev potrdi letni delovni načrt za šolsko leto in
pregleda realizacijo preteklega LDN-a. Interesi staršev se uresničujejo tudi na roditeljskih sestankih,
govorilnih urah in Svetu zavoda. Roditeljski sestanki bodo vsaj dvakrat v šolskem letu. Predsednica sveta
staršev šole je Vladka Čeh.

Skip to content