Tehnik mehatronike

Zakaj?

Če vas zanima tehnika, ste na pravem naslovu. Poklic tehnik mehatronike je vedno bolj iskan, saj mehatronika zajema posebna znanja, ki so potrebna v industrijskih okoljih. Delo mehatronika poteka predvsem v avtomatizirani proizvodnji. Znanja, ki jih mehatronik pridobi skozi šolanje, pa so uporabna skoraj v vsakem proizvodnem in tudi v storitvenem podjetju. V znanju in kompetencah smeri mehatronika se prepletajo znanja s področja računalništva in informacijske tehnologije, izdelave in gradnje strojnih elementov in poznavanja elektrotehnike. Prav zaradi tega je mehatronika presekračunalništva,strojništva in elektrotehnike.

Kaj?

Tehnik mehatronike skrbi za nemoteno delovanje zahtevnejših mehatronskih sistemov, vzdržuje naprave v proizvodnem procesu, probleme rešuje interdisciplinarno (mehanika, elektronika, informacijska tehnologija), proizvodne procese krmili elektronsko, mehansko in pnevmatsko, stroje montira in servisira, programira s pomočjo informacijske tehnologije.

 

 

 

Kako?

Najprej morate uspešno zaključiti osnovnošolsko izobraževanje. Zaželen je čim boljši uspeh. Imeti pa morate še veselje do nadaljnjega izobraževanja in do dela z vsem, kar je povezano z mehatroniko. Pomembni sta tudi volja in vztrajnost, da boste začeli in zaključili štiriletno izobraževanje, nato uspešno opravili še poklicno maturo ter tako pridobili naziv tehnik/-ica mehatronike.

 

 

Tehniško komuniciranje

Seznanite se z računalniškimi programi za urejanje podatkov, dokumentacije in ustvarjanje predstavitev projektov, tako spoznate MS Word, Excel in PowerPoint, osvojite programsko orodje za modeliranje in izrisovanje tehniških risb. V okviru modula uvod v tehnično komuniciranje spoznate terminologijo, strokovno literaturo, predpise in standarde za izdelavo tehnološke in tehnične dokumentacije.

 

Elektrotehnika v mehatroniki

Pri modulu elektrotehnika v mehatroniki obdelate osnovne pojme, zakonitosti in medsebojne vplive elektrotehničnih komponent.

 

Mehanski sistemi

Pri teoretičnem delu na strokovnem področju se pri modulu mehanski sistemi seznanite z mehanskimi sklopi in njihovimi osnovnimi zakonitostmi. Pri tem modulih osvojite znanja o merilnih in kontrolnih postopkih in napravah, ki se uporabljajo pri izdelavi in montaži konstrukcij. Prav tako osvojite znanja o obremenitvah in funkcijah strojnih elementov.

Elektrotehnika v mehatroniki

Pri modulih elektrotehnika v mehatroniki in električni stroji osvojite lastnosti in zakonitosti izmeničnih tokokrogov. Naučite se povezovati električne komponente in izračunati ter izmeriti veličine v izmeničnih električnih tokokrogih.Spoznate električne stroje, kot so enosmerni motorji, trifazni asinhronski motorji, koračni in univerzalni elektromotorji.

Tehnološki postopki in kakovost

Pri modulu tehnološki postopki in kakovost spoznate tehnologije in postopke ulivanja, kovanja, valjanja, struženja in ročne obdelave. Pri tem spoznate še temeljno strokovno terminologijo.Nadgradite znanja s področja montaže, zagona in vzdrževanja mehatronskih sistemov.

Industrijski krmilniki in robotika

Osvojite znanja s področja industrijskih krmilnikov in robotike. Pri industrijskih krmilnikih se srečate z osnovnimi elementi krmilnih sistemov, osvojite osnovne pristope projektiranja krmilij in naučite se diagnosticirati napake. Pri tem spoznate tudi industrijska omrežja, tako pri tem predmetu osvojite principe in tehnologije povezljivosti omrežij v industriji. V šoli se srečate s Simensovimi, Mitsubishijevimi in Beckoff programirljivimi logičnimi krmilniki.

Modula regulacija in obnovljivi viri energije

Pri modulu regulacije nadgradite znanja o krmilnih sistemih, naučite se razločevati med krmiljenjem in regulacijo sistema, osvojite principe in izvedbo regulacijskih zank, izvršilnih členov in senzorskih elementov. Prav tako se naučite uporabiti osnovne vrste regulatorjev.

Pri modulu obnovljivi viri energije se naučite ovrednotiti pomen učinkovite rabe energije in koriščenja obnovljivih virov. V zaključnem letniku še se srečate z industrijskimi roboti Fanuc, spoznate principe delovanja, diagnosticiranja napak in upravljanja robotov.

Zaključek izobraževanja

Izobraževanje zaključite z uspešno opravljeno poklicno maturo, del katere je izdelek s strokovnega področja. To je izdelek, ki ga s pomočjo mentorja izdelate sami. Za zaključni izdelek pripravite dokumentacijo in predstavite svoje delo.

   

PREDMETNIK: TEHNIK MEHATRONIKE

Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

487

24

P2

Matematika

obvezno

383

19

P3

Tuji jezik

obvezno

417

20

P4

Umetnost

obvezno

68

3

P5

Zgodovina

obvezno

102

5

P6

Geografija

obvezno

68

3

P7

Sociologija

izbirno

68

3

P8

Psihologija

izbirno

68

3

P9

Fizika

obvezno

140

6

P10

Kemija

obvezno

70

3

P11

Športna vzgoja

obvezno

340

14

Skupaj A

2143

100

B – Strokovni moduli

M1

Osnove obdelave podatkov

obvezno

70

4

M2

Uvod v tehnično komunikacijo

obvezno

70

4

M3

Konstruiranje z računalnikom

obvezno

66

4

M4

Tehnologija materiala

obvezno

35

3

M5

Mehanski sistemi

obvezno

136

6

M6

Tehnološki postopki in kakovost

obvezno

136

6

M7

CNC krmiljenje

obvezno

132

6

M8

Robotika

obvezno

124

5

M9

Elektrotehnika v mehatroniki

obvezno

171

7

M10

Električni stroji

obvezno

132

6

M11

Digitalna tehnika

obvezno

99

6

M12

Pnevmatika in hidravlika

obvezno

132

6

M13

Industrijski krmilniki

obvezno

132

7

M14

Regulacije

obvezno

124

6

M15

Industrijska omrežja

obvezno

66

4

M16

Montaža, zagon in vzdrževanje mehatronskih sistemov

obvezno

62

4

M17

Inteligentna hiša

izbirno

93

6

M18

Mehatronika v medicini

izbirno

93

6

M19

Tehnično varovanje

izbirno

93

6

M20

Mehatronika v avtomobilizmu

izbirno

93

6

M21

Obnovljivi viri energije

izbirno

93

6

Skupaj B

1780

90

Od tega:

C – Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk

618

25

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

Praktično usposabljanje z delom

152

7

Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

D – Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

352

14

E – Odprti kurikulum

Odprti kurikulum

479

25

Skupaj pouka (A+B+E)

4402

215

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

770

32

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

4754

229

Skupaj (A+B+Č+D+E)

4906

236

Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor)

4

Skupaj kreditnih točk

240

Število tednov izobraževanja v šoli

135

Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju

4

Število tednov interesnih dejavnosti

11

Skupno število tednov izobraževanja

150

 

Prihodnost

Po končani poklicni maturi se lahko izobražujete na višješolskih ali visokošolskih programih. Z dodatnim maturitetnim predmetom pa lahko nadaljujete  šolanje v svoji smeri tudi na univerzitetnih smereh. Glede na to, da podjetjem v naši okolici »kronično« primanjkuje tehničnih kadrov, z zaposlitvijo najbrž ne boste imeli težav.

 

Skip to content