Koristne povezave – študij

 

Na spodnjih spletnih naslovih lahko poiščete informacije o študiju, vpisu na študij in zaposlovanju.

Univerze in visokošolski zavodi

Informacije o študiju in vpisni pogoji

    • Vpisna služba Univerze v Novi Gorici www.ung.si

Štipendije

    • Zoisove štipendije http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/zoisove_stipendije/

Študentski domovi

Zaposlovanje

Raziskovanje interesa



Skip to content