Tehnik računalništva

Zakaj?

Naprave s procesorji, ki predstavljajo temelj računalništva in informatike, so danes prisotne  vsepovsod. Zraven računalnika jih najdemo tudi v telefonih, avtomobilih, igračah in celo v pametnih hladilnikih ter pečicah.

Ni dneva brez uporabe naprave, ki ne bi imela  v svoji zgradbi računalnika. Z njimi se srečujemo vsak dan, in sicer v šoli, doma,  službi in tudi v prostem času. Uporabljamo jih za učenje, delo, zabavo ter sprostitev.

 

Kaj?

Nekdo pa mora vso to silno strojno, mehansko in programsko opremo vzdrževati, nadgrajevati, preverjati … Vse to in še več se lahko tisti, ki ga tovrstno znanje in delo zanima, nauči v  naši šoli, če  izbere smer  tehnik računalništva.
Vabimo vas, da se vključite v izobraževanje za tehnika računalništva, pridobite znanja s tega področja  in postanete del skupine, ki ponuja rešitve aktualnih nalog ter izzivov.

 

 

Kako?

Najprej morate uspešno zaključiti osnovnošolsko izobraževanje. Zaželen je čim boljši uspeh. Imeti pa morate še veselje do nadaljnjega izobraževanja in do dela z vsem, kar je povezano z računalnikom. Pomembni sta tudi volja in vztrajnost, da boste začeli in zaključili štiriletno izobraževanje, nato uspešno opravili še poklicno maturo ter tako pridobili naziv tehnik/-ica računalništva.

 

 

Strojna oprema in njeno delovanje

Na začetku boste  zraven sošolcev in prostorov spoznali predvsem strojno opremo in njeno delovanje. Strojna oprema, ki jo s tujko imenujemo hardware, deluje po navodilih, ki jih imenujemo programi (s tujko software). Strojna oprema računalnika so tisti sestavni deli računalnika, ki jih lahko primete v roke. Predmet VISO (vzdrževanje informacijske strojne opreme) pa tisti predmet, pri katerem računalnik razstavite in sestavite, spoznate delovanje njegovih posameznih delov  in kako jih  povezati v delujoč računalnik. Ta VISO je kar zanimiv predmet!

Programska oprema

Sama strojna oprema ne počne nič zanimivega. Potrebno jo je priključiti, voditi, obremeniti, nadzorovati in smiselno uporabiti. Za to poskrbi programska oprema, kot so gonilniki, BIOS, datoteke, operacijski sistemi, serverji, protokoli … Z vsem tem in še mnogim drugim se seznanite pri predmetu VIPO (vzdrževanje informacijske programske opreme).

S pomočjo tega znanja spravite strojni del računalnika na nivo, da lahko začnete z njim pisati in pošiljati sporočila, brskati po spletu ter vse tisto, kar se  pač počenja z računalnikom. Kako uporabiti računalnik za pisanje in oblikovanje poročil, za risanje grafov in slik ter za predstavitev opravljenega dela pa se naučite pri predmetu ITK (informatika s tehniškim komuniciranjem).

Algoritmi in programiranje

Računalniki delujejo po navodilih, ki jih imenujemo algoritmi oziroma programi. Postopek, pri katerih nastajajo programi, pa se imenuje programiranje. Ravno tega, programiranja oziroma pisanja programov, se boste učili pri predmetih UPN (upravljanje s programirljivimi napravami) in kasneje pri OOP (osnovah objektnega programiranja). Začeli boste z enostavnimi programi iz vsakdanjega življenja, kot so seštevanje števil in podobnimi, preko težjih programov, kot so iskanje besed v besedilu in  vse do programiranja mobilnih naprav,  ki jih zajemaizbirni modul MAP oz. mobilne aplikacije.

Ko boste postajali starejši, se bo povečevalo tudi vaše znanje. Tako opremljeni se boste v višjih letnikih začeli ukvarjati s preučevanjem in reševanjem nalog ter izzivov, ki jih boste kasneje srečevali ne samo v službi, temveč tudi v vašem vsakdanjem življenju.

Računalniška omrežja

Pri računalniških omrežjih se boste naučili, kako naprave povezati in nastaviti, da bodo delovale samostojno in pri tem komunicirale z ostalimi napravami. Pri predmetu VVOS (vzpostavljanje in vzdrževanje omrežnih servisov) boste spoznali, kako deluje internet ter kako urediti računalnik, da bodo lahko uporabniki brskali po spletnih straneh, si pošiljali sporočila, dostopali do dokumentov in še veliko več.

Spletne aplikacije

Pri predmetu NRSA (načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij) se boste naučili programskih jezikov, s pomočjo katerih boste načrtovali in izvedli aktivne spletne strani, spletne trgovine in podobno. Po želji boste programirali računalniške igre in druge programe.

Vsak pridobljen ali ustvarjen podatek je potrebno tudi ustrezno shraniti, varovati, z njim računati ali kako drugače obdelati, kar predstavlja snov predmeta  NPPB oz. podatkovne baze Kako podatkovno bazo načrtovati, ustvariti, vzdrževati, polniti s podatki in te vračati uporabniku, zajema temelj tega predmeta. Dandanes je pač tako, da če svojega izdelka ne predstaviš na internetu, te nihče ne opazi.

Multimedija

Omenimo še predmet AVK oz. multimedijo, pri kateri spoznavate in uporabljate multimedijske naprave,  kot so video kamera, fotoaparat in akustične naprave, zraven njih pa še pripadajočo programsko opremo, s katero lahko zbrane multimedijske podatke zbirate, obdelujete ter predstavljate.
 

PREDMETNIK: TEHNIK RAČUNALNIŠTVA - SSI

 

 

Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno št. ur

Št. kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

Obvezno

487

24

P2

Matematika

Obvezno

408

19

P3

Tuji jezik

Obvezno

417

20

P4

Umetnost

Obvezno

68

3

P5

Zgodovina

Obvezno

102

5

P6

Geografija

Izbirno

68

3

P7

Sociologija

Izbirno

68

3

P8

Psihologija

Izbirno

68

3

P9

Fizika

Obvezno

140

6

P10

Kemija

Obvezno

70

3

P11

Športna vzgoja

Obvezno

340

14

Skupaj A

 

2168

100

B – Strokovni moduli

M1

Informatika s tehniškim komuniciranjem

Obvezno

136

6

M2

Uporaba IKT pri poslovanju

Obvezno

136

6

M3

Upravljanje s programirljivimi napravami

Obvezno

170

8

M4

Vzdrževanje informacijske strojne opreme

Obvezno

136

7

M5

Vzdrževanje informacijske programske opreme

Obvezno

136

7

M6

Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij

Obvezno

136

6

M7

Vzpostavitev in vzdrževanje omrežnih servisov

Obvezno

136

7

M8

Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Obvezno

176

9

M9

Načrtovanje in postavitev podatkovnih baz

Obvezno

136

7

M10

Oprema za multimedijsko tehniko

Izbirno

156

8

M11

Upravljanje IK sistemov

Izbirno

156

8

M12

Upravljanje z informacijsko programsko opremo

Izbirno

156

8

M13

Načrtovanje in razvoj programskih aplikacij

Izbirno

156

8

M14

Napredna uporaba podatkovnih baz

Izbirno

156

8

M15

Računalniško oblikovanje

Izbirno

156

8

M16

Uporaba mikroprpcesorskih naprav

Izbirno

156

8

M17

AV komunikacije

Izbirno

156

8

M18

Načrtovanje avtomatiziranih postrojev

Izbirno

156

8

Skupaj B

 

1766

87

Od tega:

C – Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

640

30

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

 

Praktično usposabljanje z delom

 

152

7

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

352

14

E – Odprti kurikulum

 

Odprti kurikulum

 

554

28

Oznaka

Programske enote

Obvezno/

Skupno št.

Št. kreditnih

 

 

izbirno

ur

točk

Skupaj pouka (A+B+E)

 

4488

215

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

792

37

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

4840

229

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

4992

236

Poklicna matura (izdelek oz. storitev in zagovor)

 

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

 

240

Število tednov izobraževanja v šoli

 

136

 

Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju

 

4

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

11

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

151

 

Prihodnost

Znanje, pridobljeno v štiriletnem izobraževanju, vam omogoča, da se Lahko zaposlite ali pa nadaljujete s šolanjem. Vaša prihodnost je odvisna od programa, ki ga boste zaključili, in poklica, ki ga boste pridobili.

Glede na to, da smo globoko v dobi dronov (letalnikov), robotov, umetne inteligence in  mobilnih tehnologij, ki so z roko v roki povezane z računalnikom in programiranjem le-tega. s takojšnjo zaposlitvijo ne boste imeli težav.

Po želji  se lahko po poklicni maturi izobražujete na višješolskih in visokošolskih programih, z dodatnim maturitetnim predmetom pa lahko nadaljujete šolanje  tudi na sorodnih univerzitetnih smereh.

Glede na to, da podjetjem »kronično« primanjkuje tehničnih kadrov, vas bodo v podjetjih veseli ne glede na stopnjo računalniške izobrazbe.

 

Skip to content