Izpitni red

IZPITNI RED

Pravila poteka pisnega in ustnega izpita POM: Pravila poteka pisnega in ustnega izpita.

PISNI IZPIT 

Izvleček izpitnega reda iz zakonodaje: IZVLEČEK IZPITNEGA REDA – PISNI IZPIT.

USTNI IZPIT

Izvleček izpitnega reda iz zakonodaje: IZVLEČEK IZPITNEGA REDA – USTNI IZPIT.

OPOZORILO!

Upoštevajte izpitni red za poklicno maturo, posebej:

  • Kandidati se zberejo pred izpitnim prostorom 20 minut pred začetkom .
  • Kandidat mora imeti na izpitu osebni dokument s fotografijo.
  • Kandidat lahko uporablja le dovoljena gradiva in pripomočke.
  • Kandidat v izpitnem prostoru NE sme imeti mobilni telefon, druge prenosne elektronske kom. naprave.

 

ŠMK POM

 

 

Skip to content