Zimski rok poklicne mature 2022

Zimski rok poklicne mature 2022 (februar 2023)

Zadnji rok za prijavo na zimski rok poklicne mature je sreda, 14. 12. 2022.

3. februar 2023 – rok za naknadne prijave k PM (zimski rok) iz upravičenih razlogov na šoli (Pravilnik o poklicni maturi, 28. člen).

9. februar 2023 – rok za pisno odjavo od PM

        – rok za plačilo PM (občani)

9. februar 2023 – rok za obveščanje kandidatov, ki ne izpolnjujejo pogojev za opravljanje PM

Kandidati, ki boste prvič opravljali poklicno maturo morate oddati:

  • prijavnico (dobite jo na šoli ali jo sami natisnete),
  • fotokopijo osebnega dokumenta s sliko,
  • fotokopijo spričevala 3. letnika,
  • fotokopijo spričevala 4. letnika,
  • fotokopijo spričevala o opravljenem poklicnem tečaju (tisti ki ste opravljali poklicni tečaj),
  • fotokopijo maturitetnega spričevala oz. obvestila o uspehu, če boste uveljavljali ocene določenih predmetov s splošne ali poklicne mature.

Kandidati, ki boste v tem roku opravljali popravne izpite ali izboljševali ocene, boste oddali samo izpolnjeno prijavnico.
Prijave lahko oddate v času govorilnih ur tajnici ŠMK PM prof. Kokol v kabinetu 111 na Vičavi ali oddate v tajništvu šole.

 

Potek zimskega roka poklicne mature 2022

Zimski rok poklicne mature se prične v ponedeljek, 13. 2. 2023. Pisni izpiti se pričnejo v ponedeljek, 13. februarja 2023, in se končajo v sredo, 15. februarja 2023, po koledarju PM.

Pisni izpiti bodo potekali po naslednjem razporedu:

  • ponedeljek, 13. 2. 2023: pisni izpit iz slovenščine,
  • torek, 14. 2. 2023: pisni izpit iz matematike, nemščine, angleščine,
  • sreda, 15. 2. 2023: pisni izpit iz elektrotehnike, računalništva, mehatronike.

Vsi pisni izpiti se pričnejo ob 9.00. Vstop kandidatov v izpitni prostor je možen od 8.30 dalje. Razpored kandidatov po prostorih bo objavljen na dan izpita najkasneje 1 uro pred začetkom pisnih izpitov na oglasni deski šole. Sedežni red bo objavljen tudi pri vhodu v izpitni prostor.

Kandidati morajo imeti s seboj osebni dokument s fotografijo, ki ga pred začetkom izpita položi na rob mize. Identifikacijo kandidatov opravi nadzorni učitelj. Če kandidat dokumenta nima, nadzorni učitelj to zabeleži v zapisnik, identifikacija pa se opravi najkasneje v 24 urah po začetku izpita. Če se identifikacija ne opravi v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje, da se kandidat izpita iz neupravičenih razlogov ni udeležil.

Kandidati imajo pri izpitu le pripomočke, dovoljene s predmetnim izpitnim katalogom.

Kandidati v izpitnem prostoru ne smejo imeti pripomočkov, kot je mobitel ali druge prenosne elektronske komunikacijske naprave. 

Kandidati v izpitni prostor ne smejo vnašati ročnih ur. Ročne ure se od poklicne mature 2015 dalje štejejo kot nedovoljen pripomoček.

Dovoljeni pripomočki pri izpitu:

SLOVENŠČINA – nalivno pero ali kemični svinčnik

ANGLEŠČINA – nalivno pero ali kemični svinčnik, enojezični angleški slovar, slovensko-angleški slovar in angleško-slovenski slovar

NEMŠČINA – nalivno pero ali kemični svinčnik, enojezični nemški slovar, slovensko-nemški slovar in nemško-slovenski slovar

MATEMATIKA – nalivno pero, kemični svinčnik, svinčnik, radirka, računalo, geometrijsko orodje

ELEKTROTEHNIKA –  nalivno pero, kemični svinčnik, svinčnik, radirka, ravnilo, numerično žepno računalo brez grafičnega zaslona in možnosti simbolnega računanja. Priloga s konstantami, enačbami in tabelami je na perforiranih listih

MEHATRONIKA – nalivno pero, kemični svinčnik, svinčnik, radirka, ravnilo, numerično žepno računalo brez grafičnega zaslona in možnosti simbolnega računanja

RAČUNALNIŠTVO – nalivno pero, kemični svinčnik, svinčnik, radirka, numerično žepno računalo brez grafičnega zaslona in možnosti simbolnega računanja

USTNI IZPITI IN ČETRTI PREDMET POKLICNE MATURE BODO POTEKALI OD 16. 2. DO 25. 2. 2023. Razpored bo objavljen najkasneje 3 dni pred začetkom izpitov na oglasni deski šole.

Kandidati, ki ne izpolnjujejo pogojev za pristop k poklicni maturi, nimajo pravice opravljati preizkusov in tudi niso razporejeni.

Seznanitev z rezultati zimskega roka poklicne mature 2022

Kandidate, ki bodo v zimskem roku 2022 opravljali poklicno maturo na naši šoli obveščamo, da lahko prevzamete spričevala in obvestila o uspehu v ponedeljek, 13. marca 2023, v dopoldanskem času pri tajnici ŠMK POM v kabinetu v111. Kadarkoli kasneje pa jih lahko prevzamete v tajništvu šole.

Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli je 16. marec 2023.

 

Nina Kokol, tajnica ŠMK PM

 

Skip to content