Dijaška skupnost

Dijaško skupnost sestavljajo predstavniki dijakov vseh oddelkov Elektro in računalniške šole. V šolskem letu 2022/23 bo DS naše šole aktivno sodelovla pri delu šole.

Če bodo razmere dopuščale, se bomo sestajali enkrat mesečno oziroma po potrebi. Dijake bodo o delu in sklepih dijaške skupnosti obveščali predstavniki oddelkov, pomembnejša obvestila pa bodo tudi na oglasni deski.

Šolsko DS vodita dijakinja Sara Kočevar, ki je tudi predstavnica dijakov naše šole v Svetu šole in mentorica Mirjana Šeruga.

O delu DS bomo redno obveščali vodstvo šole, zaželeni pa so tudi redni formalni in neformalni sestanki med predsednikom dijaške skupnosti in vodstvom šole.

Predstavniki Dijaške skupnosti bodo dijake seznanjali z vsemi novicami v zvezi z dogajanjem na šoli, vzpodbujali sodelovanja med dijaki in profesorji, sodelovali pri pomoči socialno ogroženim dijakom.

Načrt za šolsko leto 2022/23:

  • Udeležba na sestankih DOS.

  • Zbiranje hrane in opreme za mariborski azil za živali.

  • Izvedba naročanja »kapucarjev« z ligotipom šole za vse dijake šole.

  • Sodelovanje na informativnem dnevu.

Vsi dijaki lahko preko predstavnikov oddelkov posredujejo svoje želje, potrebe ali mnenja o samem življenju v šoli, o delu, hišnem in šolskem redu, nepravilnostih, ki se pojavljajo pri vsakodnevnem delu.

Skip to content