Zakaj?

Danes ni več področja brez informacijske tehnologije, stroka se hitro razvija in vedno ponuja nove možnosti ter izzive, možnost nadaljevanja izobraževanja ter možnost samozaposlitve

Kaj?

Tehnik računalništva dela z računalnikom kot mehanskim strojem, torej upravlja, vzdržuje in pregleduje računalniški sistem, upravlja pa tudi z avtomatsko obdelavo. Ob svojem delu odkriva pomanjkljivosti, nanje opozarja in išče dobre rešitve. Tehnik računalništva skrbi tudi za “možganski” del računalnika, za programiranje obdelave podatkov večjih programskih paketov in za vodenje priprave podatkov. Delovne razmere niso težke. Poleg programskega znanja mora tehnik obvladati še nekaj organizacijskih, poslovnih in administrativno-tehničnih znanj.