Šola ima učbeniški sklad, kjer se nahajajo učbeniki potrjeni v skladu s Katalogom učbenikov za vse letnike programa, ki jih izvaja ERŠ.

Starši oz. dijaki se sami odločijo ali bodo učbenik kupili ali izposodili. V skladu z ZOFVI in s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov plačajo največ 1/3 nabavne cene po izstavljeni položnici.

Pri upravljanju učbeniškega sklada upoštevamo Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov ter druga zakonska določila (ZOFVI, Zakon o računovodstvu, Zakon o javnih naročilih, Zakon o varovanju osebnih podatkov).

 

Skrbnica učbeniškega sklada je ga. Iris Mlakar.

 

Več na: http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/ucbeniki/navodila_za_upravljanje_ucbeniskih_skladov/

Priponke:

PTI-elektrotehnik

SPI-elektrikar

SPI-mehatronik operater

SSI-elektrotehnik

SSI-tehnik-mehatronike

SSI-tehnik racunalnistva