1. predmet – SLOVENŠČINA

1. predmet – SLOVENŠČINA

pisni izpit: 60 točk

ustni izpit: 40 točk

  • Pisni izpit (120 minut):
  1. izpitna pola: razčlemba neumetnostnega besedila, 60 minut.
  2. izpitna pola: interpretacija umetnostnega besedila ali odlomka umetnostnega besedila, 60 minut.
  • Ustni izpit (do 20 minut):

Glasno branje umetnostnega besedila.

Vodena interpretacija prebranega besedila.

Strukturirana jezikovna naloga ob krajšem neumetnostnem besedilu.

  • Dovoljeni pripomočki na pisnem izpitu: nalivno pero ali kemični svinčnik.
Skip to content