3. predmet – MATEMATIKA

3. Predmet – MATEMATIKA

pisni izpit: 70 točk

ustni izpit: 30 točk

  • Pisni izpit (120 minut):

Ena izpitna pola: 11 krajših nalog in 3 sestavljene naloge, od katerih kandidat izbere in reši dve.

  • Ustni izpit (do 20 minut): 1 situacija in 3 vprašanja
  • Dovoljeni pripomočki na pisnem izpitu: nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik (grafitni, lahko tudi barvni), radirka, računalo (elektronsko, ki omogoča delo z osnovnimi računskimi operacijami in ne podpira možnosti komunikacije z okolico – »zunanjim svetom«, shranjevanja podatkov iz okolice oziroma zunanjega sveta, shranjevanja predhodno naloženih podatkov, simbolnega računanja, programiranja novih funkcij, risanja grafov funkcij) in geometrijsko orodje (šestilo in geotrikotnik).
  • Dovoljeni pripomočki pri ustnem izpitu: nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik (grafitni, lahko tudi barvni), radirka, geometrijsko orodje (šestilo in geotrikotnik) in tehnološki pripomoček (grafično žepno računalo ali računalnik z ustrezno programsko opremo), s katerim se je kandidat seznanil pri pouku matematike in ki ga je odobril aktiv učiteljev matematike na šoli.
Skip to content