Zakaj?

Program elektrotehnik je usmerjen v prihodnost, je povezad z drugimi tehnologijami in premore veliko znanja in možnosti zaposlovanja.

 

Kaj?

Področja dela elektrotehnika so priprava dela in vodenje različnih gradenj ter v manjšem obsegu montaža in vzdrževanje. Tako kot drugi tehniki pomaga pri projektiranju in razvijanju naprav s svojega področja. V proizvodnji in razvoju mora izdelovati elektronske po

dsklope in sklope na področju ojačevalne, sprejemne in oddajne tehnike, elektroakustike, avtomatike in merilne tehnike, mora pa jih tudi znati povezovati. Poleg tega mora opravljati zahtevnejše meritve in servise.