Letni delovni načrt (LDN) je obvezen dokument vsake šole.

Glavne vsebine  letnega delovnega načrta ERŠ so:

Program dela organov šole

Vzgojno-izobraževalni program dela

Priprave dijakov na zaključek šolanja

Organizacija pouka

Strokovno izobraževanje učiteljev

Aktivi učiteljev šole

DIjaška skupnost

Praktično izobraževanje

Krožki

Predstavitev šole, proslave in tekmovanja

Mednarodno sodelovanje

Podrobnejše informacije se nahajajo v priponki LDN

Prenesi priponke: 

LDN 2019-2020