V šolskem letu 2018/19 bomo izvedli naslednje mobilnosti:

  • Wroclav, Poljska, 26. 5. do 15. 6. 2019 (6 dijakov)

V šolskem letu 2019/20 bomo izvedli naslednje mobilnosti:

  • Freiburg, Nemčija, 6. 10. do 18. 10 2019 (3 dijaki)
  • Wroclav, Poljska, oktober 2019 (6 dijakov)
  • Braga, Portugalska, oktober 2019 (4 dijaki)

Koordinatorica Erasmus +: Simona Kotnik, mail: simona.kotnik@scptuj.si

Koordinatorica na šoli: Monika Čeh, mail: monika.ceh@scptuj.si

 

Pravila o izbiri dijakov za opravljanje praktičnega pouka v tujini

Naloge dijaka

      motiviranost, želja, pripravljenost na nove izzive,

      resnost,

      udeležba pri načrtovanju mobilnosti, zavzeta priprava na mobilnost,

      vestno opravljanje dela,

      spoštovanje šolskega reda,

      promocija šole in države,

      sodelovanje pri aktivnostih v povezavi s PUD-om doma (priprava primerjave, predstavitve,…),

      napisati dnevnik o opravljeni praksi,

      napisati končno poročilo o mobilnosti,

      individualne naloge s področja geografske, kulturne gospodarske , … značilnosti države gostiteljice,

      razširjanje rezultatov (priprava predstavitve, sprotno pisanje dnevnika, objavljanje na FB, spletni strani šole, sodelovanje z mediji, ureditev oglasne deske v šoli, …).

Motivacijsko pismo

      Napisano v slovenščini in angleščini/nemščini

      Motivacijsko pismo naj vsebuje:

     tvoje osebne podatke,

     katero destinacijo si želiš in zakaj,

     kakšna so tvoja pričakovanja, kaj želiš doseči, se naučiti,…

     kratko opiši svoje izkušnje s potovanji,

     kako boš izkušnje in znanje prenesel na svoje sošolce,

     obrazloži, zakaj si ravno ti prava izbira za mednarodno mobilnost,

     kaj so tvoje najboljše kvalitete in veščine,

     kako boš zastopal šolo.

PRIJAVI SE!!!