Šolska malica

Informacija dijakom o malici

Skladno s sprejetim zakonom je do delno ali v celoti sofinancirane malice upravičen le dijak/dijakinja, ki odda izpolnjeno prijavo na šolsko malico (obrazec prejme v tajništvu šole, izpolnjeno in podpisano izjavo s strani starša/skrbnika odda v tajništvu šole). Z oddajo prijave sprejema naročnik (starš, skrbnik) tudi obvezo do doplačila za malico v višini 1/3 ali 1/6 cene malice (cca 16,00 ali 8,00 EUR/mesec). Za doplačilo malice dijak naročnik prejme vsak mesec račun s položnico na dom. Pisno prijavo ali odjavo lahko poda kadarkoli v šolskem letu.

Dijak/dijakinja lahko dodatno uveljavlja subvencijo 1/6 ali 1/3 cene malice. Priznana višina dodate subvencije je odvisna od povprečnega dohodka na družinskega člana (30% do 55%, je dodatna subvencija 1/6 cene malice, manj kot 30% dodatna subvencija 1/3 cene malice).
Dijaki, ki so v rejništvu so upravičeni do celotne višine subvencije.

Na delilnih linijah v prostorih Šolskega centra Ptuj bo prevzemanje malic možno izključno z dijaško izkaznico (prvi letniki) ali elektronskim ključkom (višji letniki). Aktiviranje izkaznice oziroma ključka za prevzemanje malic bo izvedeno na osnovi Prijave na šolsko prehrano. Dijakom, ki imajo praktični pouk na šolskem posestvu bomo dostavljali malico, dijakom, ki imajo praktični pouk popoldan bo zagotovljena malica na lokaciji Volkmerjeva cesta.

S prijavo je dijak/dijakinja naročen(a) na Meni1, preko spletne aplikacije pa bo možno spremeniti na Meni2(vegetarianski) ali Meni3(hladni) 48 ur v naprej. Meniji za celotni mesec bodo objavljeni na spletni strani ŠC Ptuj.

Dijak/dijakinja oziroma naročnik (starš ali skrbnik) je dolžan odjaviti naročeno malico v primeru opravičene odsotnosti od pouka (bolezen ipd). Malico lahko odjavi telefonično 02 7871 700, preko spletne aplikacije ali preko email naslova malica@scptuj.si. Sporočiti je potrebno ime in priimek dijaka, šolo in razred. V primeru, da dijak/dijakinja naročene malice na liniji ne dvigne, mora v tem primeru plačati celotno ceno malice.

Dijaki prvih letnikov bodo prejeli dijaške izkaznice, dijakom višjih letnikov pa bomo zagotovili dvig malice z elektronskim ključkom. Dijake vljudno prosimo, da imajo ključke in dijaške izkaznice vedno s seboj. V primeru, da dijak ne bo imel dijaške izkaznice ali ključka s seboj, se bo moral javiti pri odgovorni osebi za malico, kjer bo pridobil potrdilo za dvig malice.

Dijake, ki so podali nepopolno vlogo prosimo, da dopolnijo vlogo z manjkajočimi podatki (EMŠO, podpis starša/skrbnika ipd).

Prenesi priponke: VLOGA- MALICA-2020-2021

Soglasje za SEPA DIREKTNO BREMENITEV-1

 

Skip to content