Tehnik mehatronike v šoli

 

V ŠOLI

»KAJ VSE SE BO DOGAJALO OZ. ČESA SE BOSTE NAUČILI?«

Seznanite se z računalniškimi programi za urejanje podatkov, dokumentacije in ustvarjanje predstavitev projektov, tako spoznate MS Word, Excel in PowerPoint, osvojite programsko orodje za modeliranje in izrisovanje tehniških risb. V okviru modula uvod v tehnično komuniciranje spoznate terminologijo, strokovno literaturo, predpise in standarde za izdelavo tehnološke in tehnične dokumentacije.

Pri modulu elektrotehnika v mehatroniki obdelate osnovne pojme, zakonitosti in medsebojne vplive elektrotehničnih komponent.

Pri teoretičnem delu na strokovnem področju se pri modulu mehanski sistemi seznanite z mehanskimi sklopi in njihovimi osnovnimi zakonitostmi. Pri tem modulih osvojite znanja o merilnih in kontrolnih postopkih in napravah, ki se uporabljajo pri izdelavi in montaži konstrukcij. Prav tako osvojite znanja o obremenitvah in funkcijah strojnih elementov.

Pri modulih elektrotehnika v mehatroniki in električni stroji osvojite lastnosti in zakonitosti izmeničnih tokokrogov. Naučite se povezovati električne komponente in izračunati ter izmeriti veličine v izmeničnih električnih tokokrogih.

Spoznate električne stroje, kot so enosmerni motorji, trifazni asinhronski motorji, koračni in univerzalni elektromotorji.

pri modulu tehnološki postopki in kakovost spoznate tehnologije in postopke ulivanja, kovanja, valjanja, struženja in ročne obdelave. Pri tem spoznate še temeljno strokovno terminologijo.

Nadgradite znanja s področja montaže, zagona in vzdrževanja mehatronskih sistemov.

Vzporedno pa osvojite znanja s področja industrijskih krmilnikov in robotike. Pri industrijskih krmilnikih se srečate z osnovnimi elementi krmilnih sistemov, osvojite osnovne pristope projektiranja krmilij in naučite se diagnosticirati napake. Pri tem spoznate tudi industrijska omrežja, tako pri tem predmetu osvojite principe in tehnologije povezljivosti omrežij v industriji. V šoli se srečate s Simensovimi, Mitsubishijevimi in Beckoff programirljivimi logičnimi krmilniki.

Pri modulu regulacije nadgradite znanja o krmilnih sistemih, naučite se razločevati med krmiljenjem in regulacijo sistema, osvojite principe in izvedbo regulacijskih zank, izvršilnih členov in senzorskih elementov. Prav tako se naučite uporabiti osnovne vrste regulatorjev. Pri modulu obnovljivi viri energije se naučite ovrednotiti pomen učinkovite rabe energije in koriščenja obnovljivih virov. V zaključnem letniku še se srečate z industrijskimi roboti Fanuc, spoznate principe delovanja, diagnosticiranja napak in upravljanja robotov.

Zaključek izobraževanja

Izobraževanje zaključite z uspešno opravljeno poklicno maturo, del katere je izdelek s strokovnega področja. To je izdelek, ki ga s pomočjo mentorja izdelate sami. Za zaključni izdelek pripravite dokumentacijo in predstavite svoje delo.

[doc id=1744]

Skip to content