KOLEDAR POKLICNE MATURE V ŠOLSKEM LETU 2019/20

ZIMSKI IZPITNI ROK

3. – 15. februar 2020

Dan Datum Aktivnosti
Četrtek 5. december 2019 Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli na zimski rok PM 2019.
Petek 24. januar 2020 Zadnji rok za naknadno prijavo k PM iz upravičenih razlogov na šoli.
Četrtek 30. januar 2020 Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov od POM na šoli.
Ponedeljek 3. februar 2020 SLOVENŠČINA – pisni izpit.
Torek 4. februar 2020 MATEMATIKA – pisni izpit.
Torek 4. februar 2020 ANGLEŠČINA – pisni izpit.
Torek 4. februar 2020 NEMŠČINA – pisni izpit.
Sreda 5. februar 2020 DRUGI PREDMET: računalništvo, elektrotehnika ali mehatronika – pisni izpit.
Od 6. februarja do 15. februarja 2020 so ustni izpiti in 4. predmet.

Sreda, 4. marec 2020: Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi ter podelitev obvestil in spričeval.

Zadnji rok za vložitev pisne zahteve po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli: 7. 3. 2020.

 

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK

30. maj – 23. junij 2020

 Dan Datum Aktivnosti
Ponedeljek 30. september 2019 Rok za prijavo drugih kandidatov pri RIC-u za 5. predmet SM, ki želijo na gimnaziji opravljati praktičen del izpita; predprijava k predmetu splošne mature (prijave zbira tajnica in jih pošlje na RIC).
Petek 11. oktober 2019 Zadnji rok za oddajo prijavnice za 4. predmet POM tajnici ŠMK.
Petek 15. november 2019 Zadnji rok za oddajo predprijav k poklicni maturi ter oddaja vlog za uveljavljanje pravic KPP. Rok za oddajo predprijave k predmetu splošne mature.
Torek 31. marec 2020 Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli na spomladanski rok POM in prijavo k izpitu iz maturitetnega predmeta SM v spomladanskem izpitnem roku.
Petek 17. april 2020 Zadnji rok za oddajo čistopisa poročila o izvedbi 4. predmeta POM tajnici ŠMK.
Sreda 20. maj 2020 Zadnji rok za naknadno prijavo k POM iz upravičenih razlogov na šoli.
Torek 26. maj 2020 Zadnji rok za pisno odjavo od POM na šoli in rok za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje POM (dokazila si pridobi tajnica ŠMK iz e-asistenta) in predmeta SM (fotokopiji spričeval, ki jih je potrebno izročiti tajnici ŠMK na gimnaziji).
Sobota 30. maj 2020 ANGLEŠČINA- pisni izpit.
Ponedeljek 1. junij 2020 SLOVENŠČINA- pisni izpit.
Sobota 6. junij 2020 MATEMATIKA- pisni izpit.
Torek 9. junij 2020 NEMŠČINA- pisni izpit.
Četrtek 11. junij 2020 DRUGI PREDMET: računalništvo, elektrotehnika ali mehatronika   – pisni izpit.
Od 13. junija do 23. junija 2020 ustni izpiti in 4. predmet.

Opomba: V skladu s šolskim koledarjem, lahko šola le izjemoma organizira ustne izpite 6. 6. in 13. 6. 2020

Torek, 7. julij 2020: Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi in podelitev spričeval.

Zadnji rok za vložitev pisne zahteve po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli: 10. 7. 2020.

Ponedeljek, 13. julij 2020: Seznanitev kandidatov z uspehom pri posameznem izpitu splošne mature.

 

JESENSKI IZPITNI ROK

24. avgust – 3. september 2020

Dan Datum Aktivnosti
Sreda 8. julij 2020 Zadnji rok za prijavo kandidatov k poklicni maturi na šoli.
Petek 14. avgust 2020 Zadnji rok za naknadno prijavo k POM iz upravičenih razlogov.
Ponedeljek 17. avgust 2020 Zadnji rok za oddajo poročila o izvedbi 4. predmeta PM tajnici ŠMK.
Četrtek 20. avgust 2020 Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli in predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje POM (dokazila si pridobi tajnica ŠMK iz e-asistenta) oz. predmeta SM.
Ponedeljek 24. avgust 2020 SLOVENŠČINA- pisni izpit.
Torek 25. avgust 2020 MATEMATIKA- pisni izpit.
Petek 28. avgust 2020 ANGLEŠČINA- pisni izpit.
Petek 28. avgust 2020 NEMŠČINA- pisni izpit.
Ponedeljek 31. avgust 2020 DRUGI PREDMET: računalništvo, elektrotehnika ali mehatronika  – pisni izpit
Od 24. avgusta do 3. septembra 2020 so ustni izpiti in 4. predmet.

Torek, 8. september 2020: Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi ter podelitev spričeval.

Zadnji rok za vložitev pisne zahteve po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli: 11. 9. 2020.

 

pripravila: Nina Kokol, prof., Rajko Fajt, univ. dipl. inž.,
tajnica ŠMK za POM predsednik ŠMK za POM